Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi utlyser två doktorandanställningar i astronomi och astrofysik vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik.

Doktoranderna kommer att arbeta med observationer av exoplaneter och planetbildningsteori. Jens Hoeijmakers ska handleda ett doktorandprojekt inom observationer av exoplanetatmosfärer och Anders Johansen ska handleda ett doktorandprojekt inom planetbildning.

Arbetsuppgifter

(1) Doktoranden kommer att arbeta med analys och tolkning av observationer av exoplaneter med användning av högupplöst markbaserad spektroskopi. Doktoranden kommer att arbeta med data erhållna från de allra senaste spektrograferna som HARPS, ESPRESSO med flera, och använda modeller för att begränsa de fysiska, kemiska och termiska strukturkaraktäristikerna i exoplanetatmosfärerna. Detta projekt kommer att inrikta sig på jätte- och subgigantiska exoplaneter med korta perioder, och samtidigt förbereda sig på observationer av mindre och steniga planeter med ELT.

(2) Doktoranden kommer att arbeta med modeller för bildandet av jätteplaneter. Doktoranden kommer att använda koden PLANETESYS, utvecklad i Anders Johansens forskargrupp, för att reflektera över nedbrytningen, tillväxten och sedimentationen av damm i gashöljet på en växande protoplanet. Målet med avhandlingsprojektet är att förstå hur utvecklingen av damm påverkar opaciteten och konvektiv dynamik i gashöljena på växande planeter.

Behörighet

Sökande skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i astronomi och astrofysik enligt gällande studieplan https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/studieplan_astronomi.pdf.
I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt en examen på avancerad nivå i astronomi, fysik eller motsvarande (se studieplanen för detaljerade uppgifter). Alternativt skall studenten vid påbörjan av studierna har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inom samma områden, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förmåga att tala och skriva engelska flytande är ett krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan

Ansökan ska innehåll ett curriculum vitae och en kort redogörelse för den sökandes forskningsintresse. Vidare bör ansökan också ange namn, telefonnummer och e-postadress för två personer som har accepterat att ställa upp som referenspersoner. Observera att referensbrev inte ska sändas i anslutning till ansökan; vi kommer vid behov att kontakta referenspersonerna.

Information om forskarutbildningen finns på fakultetens sida: https://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/program-och-kurser/forskarutbildning och på institutionens sida: http://home.thep.lu.se/~bijnens/PhD .

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020 efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3368
Kontakt
  • Anders Johansen, professor, 046-2221589, anders@astro.lu.se
  • Jens Hoeijmakers, bitr universitetslektor, jens.hoeijmakers@space.unibe.ch
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-11-01
Sista ansökningsdag 2019-12-01

Tillbaka till lediga jobb