Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning, undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom statsvetenskap med inriktning mot europastudier, bl.a. inom ramen för masterprogrammet European Affairs. Undervisning sker på både svenska och engelska. Uppdraget innefattar även administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan. Vi ser gärna att den sökandes forskningsinriktning bidrar till någon av institutionens forskarmiljöer.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, har visat pedagogisk skicklighet, samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.

Övriga krav och meriter
Sökande ska vara aktiv forskare och ha mycket goda kunskaper om statsvetenskapliga europastudier. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Sökande ska på sikt kunna undervisa på både svenska och engelska. Icke svenskspråkiga sökande förväntas därför tillägna sig kunskaper i svenska och engelska på den nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom utbildning och administration inom de två första anställningsåren. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Bedömningsgrund
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att utföra arbetsuppgifterna väl. Lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den sökandes förmåga att självständigt planera, utveckla och genomföra forskning och utbildning av hög kvalitet inom ämnesområdet anses mycket viktigt. Institutionen har ett kollegialt arbetssätt och ser lärargruppen som ett arbetslag som tillsammans ansvarar för utbildningens kvalitet och för pedagogisk utveckling. God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (se https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/anvisningar_for_ansokan_till_lararanstallning_och_ansokan_om_befordran_sve.pdf).

I publikationsförteckningen anges de maximalt 10 skrifter som den sökande åberopar i första hand. Dessa skrifter ska bifogas ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3376
Kontakt
  • Björn Badersten, prefekt, bjorn.badersten@svet.lu.se
  • Jakob Gustavsson, studierektor, jakob.gustavsson@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46 222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46 222 93 62
Publicerat 2020-01-08
Sista ansökningsdag 2020-02-16

Tillbaka till lediga jobb