Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Projektassistent vid avdelning för Förpackningslogistik, 75% under fyra månader

Bakgrund
Förpackningslogistik är en forskningsintensiv miljö som syftar till att främja kunskap, motivera och tillsammans med andra utveckla helhetslösningar för att hantera globala och regionala utmaningar såsom hållbar utveckling. För att möta dagens komplexa samhällsutmaningar krävs forskning och utbildning som överlag är gränsöverskridande och internationell.

Vi söker en projektassistent som stödjer projektledningen i den dagliga driften av projektet: Obevakad lervaranstjänst av livsmedel (Unattended Home Grocery Delivery Service), både administrativt och operativt.

Arbetsuppgifter
Under fyra månader kommer huvuduppgiften att vara att slutföra det pågående forsknings och innovations projekt. Arbetet består i att administrativt samordna och operativt styra genomförandet av en delstudie i samråd med övriga projektdeltagare och medverkande företag, samt att dokumentera och kommunicera information om projekt, inklusive sprida dess resultat och samhällseffekter. Detta innebär att arbetsuppgifterna bygger på fortlöpande kontakt och samarbete med forskare och näringsliv.

 Vidare är projektassistentens roll att stödja det dagliga arbetet i forskningsprojektet. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till:

 • utarbetande och redigering av forskningsrelaterade texter på engelska
 • stöd till ytterligare datainsamlingsaktiviteter
 • identifiering av tjänsterelaterade teorier kopplade till forskningsprojektet
 • tekniskt stöd (t.ex i Nvivo) till projektdeltagare i deras analys av insamlad data.

Anställningen kommer även att inkludera stöd i arbetet med utveckling av kunskapsspridning av projektets resultat till berörda och involverade näringslivspartners.

Krav för anställningen

 • Masterexamen i Service Management med inriktning mot logistik
 • För anställningen relevant forskningserfarenhet
 • Erfarenhet av kvalitativdatainsamling samt kompetens i textanalys
 • Erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt och tillsammans med näringslivsaktörer
 • Mycket god vetenskaplig och kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande för anställningen

 • Tidigare tvärvetenskapliga engagemang i forskningsprojekt vid Lunds Universitet
 • Hög kompetens inom Nvivo, samt rendering av vetenskapliga texter på engelska

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin tidigare erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa och operativa arbetet i forskningsprojektet samt bidrar till dess framtida fortsatta utveckling.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning 4 månader, omfattning 75%

Instruktioner för ansökan Ansökan ska innehåll:

 • CV
 • Portfolio (tidigare texter) som tydligt visar prov på den sökandes kompetens inom det överlappande området mellan Service och Logistik (Last-mile delivery)
 • Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.

Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3496
Kontakt
 • Daniel Hellström, Universitetslektor, +46 46 222 72 30
Publicerat 2019-10-29
Sista ansökningsdag 2019-11-12

Tillbaka till lediga jobb