Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Kravprofil

Vi söker nu en forskare i arbetarhistoria som vill vara en del av projektet ”Historisk arbetslivsforskning”.

Anställningen är på 20 procent och tillsvidare.

Tjänstens innehåll beskriv närmare nedan.

Anställningen är knuten till projektet ”Historisk arbetslivsforskning”, som leds av docent Mikael Ottosson. Syftet med projektet är skapa en ämnesöverskridande plattform där forskare från Historiska institutionen, Ekonomisk-historiska institutionen och sociologiska institutionen gemensamt kan utveckla tvärvetenskaplig historiskt inriktad forskning, utbildning och samverkan inom arbetslivsområdet. Projektet är nära knutet till Centrum för arbetarhistoria (CfA) och den arbetarhistoriska miljö som finns vid Historiska institutionen i Lund.

Tjänsten innebär att forskaren ska utföra arbete i projektet Historisk arbetslivsforskning som beräknas pågå till och med 2023. Arbetet ska utföras i projektets lokaler på Campus Helsingborg tillsammans med projektgruppen som består av forskare från Ekonomisk-historiska institutionen, Sociologiska institutionen och Historiska institutionen. Utöver samverkan mellan de tre olika universitetsinstitutionerna innebär arbetet samverkan med relevanta organisationer utanför akademin, exempelvis de runt 60 olika organisationer som idag är medlemmar i föreningen Centrum för arbetarhistoria.

De i projektet ingående forskarna ska arbeta med att utveckla fem aspekter av området historisk arbetslivsforskning:

  • - Initiera och utveckla gemensamma institutionsövergripande forskningsprojekt
  • - inventera Lunds universitets arbetslivsforskning, i synnerhet den forskning som behandlar arbetslivets historiska förändring
  • - etablera en institutionsövergripande seminarieserie
  • - utveckla ämnesöverskridande kurser och
  • - utveckla samverkan med organisationer i arbetslivet.

Det finns tre förväntningar på forskaren.

-För det första förväntas denne tillsammans med projektgruppen utveckla arbetslivshistorisk forskning i form av gemensamma projektansökningar.

-För det andra förväntas forskaren bidra till utvecklandet av ett ämnesöverskridande forskarnätverk vid Lunds universitet.

-För det tredje förväntas forskaren aktivt delta i samverkansaktiviteter såväl inom som utanför Lunds universitet. För att kunna infria dessa förväntningar, och eftersom forskaren kommer att samarbeta nära med forskningsledaren och övriga i projektgruppen, är det ett krav att den sökande ska ha hög och frekvent närvaro.

Den som anställs förväntas tillbringa en dag i veckan tillsammans med den övriga projektgruppen i projektets lokaler på Campus Helsingborg. Vid eventuell anställning kommer den slutgiltiga utformningen av arbetsuppgifterna ske i samråd med forskningsledaren.

Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i historia. Arbetsuppgifternas karaktär innebär att forskaren ska ha dokumenterad forskning av, och ett forskningsintresse inom området, ”historisk arbetslivsforskning”. Inom historiedisciplinen kan detta översättas med ”arbetarhistoria”. För att komma ifråga ska den sökande vara publicerad inom det arbetarhistoriska fältet. Då arbetet innebär utåtriktade uppgifter i samverkan med såväl andra discipliner som omgivande samhälle ska forskaren ha intresse och erfarenhet av detta. Projektets innehåll medför också att erfarenhet av att arrangera vetenskapliga konferenser och seminarier ses som särskilt meriterande.

Bedömningsgrund är (1) vetenskapliga meriter och god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet inom fältet arbetarhistoria/historisk arbetslivsforskning och (2) dokumenterad erfarenhet av att arrangera såväl publika som akademiska konferenser och seminarier inom fältet arbetarhistoria/historisk arbetslivsforskning. Bedömning görs med utgångspunkt i de insända handlingarna samt i en eventuell intervju.

Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:

-Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor)

-Vidimerad kopia på doktorsexamen; personligt brev (maximalt 1 sida)

-Projektplan (maximalt 2 sidor) som kortfattat beskriver den forskning som den sökande vill utveckla inom ramen för projektet ”Historisk arbetslivsforskning” och fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen).

OBS! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3534
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Mikael Ottosson, forskningsledare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-10-28
Sista ansökningsdag 2019-11-18

Tillbaka till lediga jobb