Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Introduktionstext:
Tjänsten gäller en forskare under två års tid som ska arbeta inom det EU-finansierade projektet CROSSDRO som syftar till analys av flerdimensionella effekter av torka på naturmiljö och samhälle. Analysen fokuserar effekterna på vegetation och sker i samarbete med fyra internationella partners. Vid Lunds universitet fokuseras analys av satellitdata i två skalor: Europa och för utvalda dräneringsbassänger.

Arbetsuppgifter:
Forskaren ska arbeta med analys av tidsserier av fjärranalysdata (MODIS, Landsat, Sentinel-2 etc.) för att studera effekter av torka på europeisk nivå och i högre detalj för utvalda dräneringsområden. Även data som avspeglar geografiska förhållanden (topografi, marktäcke) och vädervariationer (nederbörd, temperatur, avdunstning) och samhälleliga förhållanden (infrastruktur, markanvändning) ingår för att skapa förklaringsmodeller för torkkänslighet, effekter och motståndskraft mot torka. Förändringar i dynamisk vegetationsrespons (fenologi, produktivitet) samt effekter på vattentillgång och kolbalans är viktiga komponenter.

Krav på kvalifikation är:
- Grundläggande universitetsutbildning (BSc, MSc) med stort inslag av geomatik (GIS, fjärranalys, rumslig analys, datoranalys)
- Doktorsexamen med inriktning mot fjärranalys av vegetation. Den sökande ska ha erfarenhet av analys av tidsserier av satellitdata för vegetationsdynamiska studier samt analys av biologisk produktivitet (t.ex. fenologi, kolupptag mm.) och väder- och klimatdata.

Den sökande ska vara erfaren i datorverktyg för analys av rumsliga data (GIS, bildbehandling, statistik, datorprogrammering) samt ha god erfarenhet av internationell vetenskaplig publicering och god förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation. Erfarenhet av självständigt forskningsarbete, i form av postdoktorarbete eller projektledning, är meriterande.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3568
Kontakt
  • Lars Eklundh, Professor , 046-222 96 55, lars.eklundh@nateko.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-01
Sista ansökningsdag 2019-11-14

Tillbaka till lediga jobb