Lunds universitet, LTH, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Konkurrensen om hur urbana ytor ska utnyttjas för olika ändamål ökar i samhället i takt med att våra städer, växer, förtätas och blir mer komplexa. Förutom mer traditionella urbana element tillkommer nu krav på ökad resiliens i samhället och här spelar blågröna lösningar för dagvattenhantering en central roll mot bakgrund av klimatförändringarna. Det finns behov av att dokumentera blågröna lösningars effekt, speciellt hur de bör implementeras i ett stadsperspektiv för att förebygga skador. För att kunna införa blågröna lösningar i städer krävs metodiker som beskriver hur samhället påverkas av dessa lösningar. Dessa metodiker beskriver principerna för den hydrauliska funktionen vilken avgör i vilken storlek/omfattning blågröna system ska introduceras i urbana miljöer. Framtagandet av metodiker kräver att effekterna kartläggs utifrån ett tekniskt avrinningsperspektiv och ett mänskligt perspektiv. Genom att kombinera hydrodynamiska modeller med samhällsvetenskaplig forskning avseende hur den urbana livsmiljön påverkas ur olika aspekter kan systemens effekt på bl.a. tillgänglighet, säkerhet och trygghet i vistelsemiljöer till följd av introduktionen av blågröna lösningar undersökas. Hydrodynamisk modellutveckling och modellering samt fallstudier och enkätundersökningar är viktiga verktyg för att undersöka vad implementering av blågröna system innebär.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning inom ämnesområdet. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Möjlighet till högskolepedagogisk utbildning kommer att ges. Vi söker en forskare som befinner sig tidigt i sin forskarkarriär.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen inom VA-teknik med inriktning dagvattenhantering.
 • Dokumenterad erfarenhet av blågröna system för dagvattenhantering.
 • Dokumenterad erfarenhet av flödesmodellering av blågröna system.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • B-körkort

Meriterande för anställningen Detta är en anställning främst inriktad på forskning. Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Arbetet kommer att innefatta modellering och modellutveckling av blågröna system och erfarenhet av konceptualisering och modellering av dagvattensystem är därför meriterande. Arbetet utförs i nära samarbete med både kommuner, företag och andra lärosäten, vilket betyder att god samarbetsförmåga värderas högt, liksom en hög grad av självständighet och initiativförmåga. Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten och samarbeten med utländska partners är meriterande. God förmåga att presentera information på ett pedagogiskt sätt och erfarenhet av layoutprogram är också meriterande. Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. En mindre andel av tjänsten innefattar undervisning såsom t.ex. kursutveckling, handledning av examensarbetare vars projekt är relevanta för forskningsområdet samt deltagande i reguljära kurser. Dokumenterad god pedagogisk skicklighet är därför meriterande.

Villkor Tidsbegränsad anställning, 100 %, 12 månader med start enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3582
Kontakt
 • Mattias Alveteg, universitetslektor , +46462223627
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-07
Sista ansökningsdag 2019-11-21

Tillbaka till lediga jobb