Lunds universitet, Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Gruppen för teoretisk partikelfysik ledigkungör upp till två tvååriga anställningar som postdoktor i partikelfysikfenomenologi, med början under hösten 2020 eller efter överenskommelse.

Lundagruppen för teoretisk partikelfysik består av tio seniora forskare, sju postdoktorer och tio doktorander. Rikkert Frederix, Leif Lönnblad, Stefan Prestel, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand, Korinna Zapp och Gösta Gustafson (emeritus) arbetar med olika aspekter av QCD och fenomenologi vid kolliderare, med tonvikt på utveckling och tillämpningar av händelsegeneratorer. Johan Bijnens arbetar huvudsakligen med hadron- och flavourfysik, främst med hjälp av kiral störningsteori. Johan Rathsman och Roman Pasechnik arbetar i första hand med fenomenologi för fysik bortom standardmodellen, särskilt Higgsfysik och unifierade gaugeteorier. Vidare information om gruppen är tillgänglig på webbsidan http://particle.thep.lu.se/

Gruppen har goda relationer med den experimentella partikelfysikgruppen i Lund, som är medlem i ATLAS och ALICE, och som också studerar möjligheterna till experiment i fundamental fysik vid den European Spallation Source som nu konstrueras i Lund och i letandet efter mörk materia.

Arbetsuppgifter

Postdoktorerna skall arbeta med ämnen relaterade till simulering av tungjonskollisioner inom ramen för KAW-projektet CLASH samt ERC-projektet collectiveQCD. Dessa projekt leds av Leif Lönnblad respektive Korinna Zapp, och båda projekten involverar utveckling av nya modeller för kollektiva effekter och implementation av dessa i händelsegeneratorer. Projekten involverar också studier av observabler för sådana effekter, inte bara i tungjonskollisioner utan även i mindre kollisionssystem.


Kvalifikationer

Detta är en meriteringsanställning inriktad på forskning. Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen i teoretisk partikelfysik eller närliggande ämne senast 3 år innan ansökningstidens utgång.

I första hand söker vi forskare med gedigen erfarenhet i de delområden som beskrivits ovan, men även sökande från närliggande fält som önskar ändra sin inriktning till dessa delområden kan komma på fråga.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt med användande av Lunds universitets rekryteringssystem, https://www.lu.se/vacancies eller https://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss. På utlysningens länkade sida skall du klicka på knappen "Logga in och sök jobbet" och därefter följa instruktioner. Ansökningar som i stället skickas direkt till någon av gruppmedlemmarna kan ej beaktas.

Ansökan skall innehålla ett CV, en kopia på doktorsdiplom, eller dokumentation som gör det troligt att en doktorsexamen kommer att erhållas före anställningens start, en kort beskrivning av din forskningsplan, samt publikationslista. Om du kommer från ett närliggande fält ska forskningsplanen innehålla en tydlig motivering till den ändrade inriktningen.

Tre referenspersoner ska anges och dessa ska instrueras att skicka rekommendationsbrev direkt till leif.lonnblad@thep.lu.se senast sista ansökningsdatum.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2020 eller efter överenskommelse, anställning i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3594
Kontakt
  • Leif Lönnblad, professor, 046-2227780, leif.lonnblad@thep.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-11-04
Sista ansökningsdag 2019-12-01

Tillbaka till lediga jobb