Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i rumänska, 70%.

Lektoratets placering är tills vidare vid Språk- och litteraturcentrum.

Arbetsuppgifter

På SOL kan man läsa rumänska på såväl hel- som halvfart från nybörjarnivå till avancerad nivå. Rumänska studeras på avancerad nivå inom ramen för masterprogrammet Språk och språkvetenskap. Undervisningen i rumänska på SOL inbegriper både språk- och litteraturstudier. Arbetsuppgifterna inom anställningen består av undervisning och handledning på både kandidat- och masternivå samt av forskning. Undervisningen sker både på campus och på distans. Lektorn förväntas också arbeta med utveckling av undervisningen både på grundnivå och avancerad nivå, samarbeta med kolleger inom romanska språk samt delta i sektionens möten.

Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag är ett krav. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.


Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt
  inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt:

graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda
  undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande
  undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Avlagd doktorsexamen i rumänska med inriktning språk eller litteratur är ett krav. Erfarenhet av undervisning inom ämnet rumänska är också ett krav.

Särskilt meriterande i fallande ordning är:

 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet rumänska
  på universitetsnivå, samt dokumenterad språk- eller litteraturvetenskaplig forskning inom ämnet rumänska,
 • dokumenterat god förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare och samarbeta med övriga personalkategorier på arbetsplatsen,
 • erfarenhet av nätbaserad undervisning och utveckling av nätbaserade kurser
 • dokumenterat god förmåga till kursadministration och kursutveckling,
 • erfarenhet av att undervisa studenter i praktisk färdighetsträning, t ex
  akademiskt skrivande.


Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 september 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 70% of full-time
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3642
Kontakt
 • Sektionsföreståndare Vassilios Sabatakakis, https://www.sol.lu.se/person/VassiliosSabatakakis/
 • Biträdande prefekt Marianna Smaragdi, https://www.sol.lu.se/person/MariannaSmaragdi
 • Lena Kandefelt, https://www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-12-20
Sista ansökningsdag 2020-01-30

Tillbaka till lediga jobb