Lunds universitet, Med fak, Institutionen för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Avdelningen för molekylär hematologi vid institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds Universitet grundades 2014 med målet att skapa en kreativ miljö för studier av normal och malign blodcellsutveckling. Avdelningen består idag av 12 oberoende forskargrupper och ett 70-tal forskare som studerar olika aspekter av hematologi och utvecklingsbiologi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som ingår i forskarutbildningen är primärt fokuserade på avancerad cell- och molekylärbiologisk analys, till stor del baserat på moderna DNA-sekvenserings tekniker, samt bioinformatisk analys av genererade data. Under projektets gång och för en fullbordad forskarutbildning kommer det också genomföras kurser på forskarutbildningsnivå. Du kommer i samråd med handledare att ansvara för planering och genomförande av komplexa experiment samt sammanställa rapportering i form av vetenskapliga artiklar samt föra portfölj över din forskarutbildning.

Krav

Utöver de krav för behörighet listade nedan krävs följande för tjänsten:

 • Goda kunskaper i bioinformatik. Då detta är ett område under mycket snabb utveckling måste du ha uppdaterade kunskaper inom ämnet, varför en nyligen genomförd utbildning är av högsta relevans.
 • Utbildning inom bioteknik samt genomförda kurser i systembiologi och avancerad bioinformatik är nödvändig för arbetets genomförande.
 • Goda kunskaper i matematik för att underlätta utvärdering av och tillgodogörande av nya analysmetoder
 • Grundläggande kunskaper om cellbiologi och erfarenhet av användning av cellbiologiska tekniker såsom FACS och cellodling då arbetet till stor del också är laboratoriepraktiskt.
 • Arbetet förutsätter att du har utbildning och kunskap inom high throughput sequencing (HTS)-tekniker såsom Chromatin IP, ATAC-seq samt kunskaper om analys av HTS-data.
 • Goda kunskaper i och engelska är nödvändigt för tillgodogörande av litteratur samt aktivt deltagande i forskarutbildningskurser och seminarieverksamhet.
 • Forskningsprojektet är ett självständigt projekt men del av en större forskargrupp. Det är därför viktigt att självständigt kunna planera experiment och disponera tiden för dessa men också kunna verka och arbeta i grupp.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Meriterande

Följande kvalifikationer är meriterande för tjänsten:

 • Utbildning som civilingenjör med bioteknisk inriktning, då både matematiska och laboratoriekunskaper krävs.
 • Tidigare erfarenhet av både laborativt arbete och bioinformatisk analys av HTS-data.
 • Grundläggande kunskaper inom programmeringsspråken bash, R och Python, då dessa utgör en plattform för merparten av de bioinformatiska verktyg som används inom det planerade projektet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3653
Kontakt
 • Mikael Sigvardsson, 046-2220000
 • Tilde Lindgren, 046-2220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-04
Sista ansökningsdag 2019-11-18

Tillbaka till lediga jobb