Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Idag vet vi att syresättning av Jordens atmosfär, allmänt känt som ”the Great Oxygen Event (GOE)”, startade under senare delen av Paleoproterozoikum. Nyligen publicerade åldersdata på magmatiska bergarter från Transvaal sedimenten i Sydafrika visar att syresättningen startade ca. 200 miljoner år tidigare än vad mad man tidigare trott. Denna nya upptäckt kräver inte enbart en omfattande omtolkning av stratigrafin, utan visar också att syresättningen sannolikt skedde över en viss tidsperiod omfattande både höjningar och tillfälliga sänkningar av syre-halten. Målet med detta forskningsprojekt är att erhålla ett exakt tidsperspektiv på hur snabbt, på vilket sätt (linjärt el. oscillerande) syre-halten i atmosfären ökade. Svar på dessa frågor kräver en kombination av exakta åldersdateringar samt undersökning av redox-känsliga mineral och isotoper.

Arbetsuppgifter
Vi söker en motiverad doktorandstudent för fyra år inom ett projekt som är finansierat av Vetenskapsrådet. Den huvudsakliga frågeställningen är hur snabbt och på vilket sätt (linjärt eller oscillerande) som Jordens atmosfär syresattes för ca. 2.4 miljarder år sedan. Forskningen inkluderar en kombination av åldersdateringar med olika instrument och undersökning av redox-känsliga mineral och isotoper på noga utvalda bergarter från Transvaal i Sydafrika.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Sökande ska:

 • inneha en MSc i geologi.
 • ha praktiskt erfarenhet av fältarbete och mineral separation.
 • ha praktisk erfarenhet i bildanalys inom mikrotekniker, speciellt elektron mikroskopi (EDS).
 • ha dokumenterade kunskaper inom isotopgeologi och geokronologi.
 • ha möjligheter att arbete på annan ort (veckor till månader) för fältarbete och laborativt arbete.
 • kunna prata engelska flytande.
 • ha god förmåga att kommunicera, samt kunna arbeta såväl i grupp som självständigt.

Ytterligare kvalifikationer som anses meriterande är erfarenhet av:

 • provpreparation och erfarenhet av laborativt arbete.
 • termisk mass spektroskopi (ID-TIMS) och/eller “in-situ” dateringstekniker (SIMS, LA-ICPMS).
 • publicering av vetenskapligt material (dvs. publikationer och konferens bidrag).


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-02-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3666
Kontakt
 • Ulf Söderlund, professor, 046-222 78 76, ulf.soderlund@geol.lu.se
 • Vendela Breeze, personaladministratör, 046-222 30 85
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-20
Sista ansökningsdag 2020-01-15

Tillbaka till lediga jobb