Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Postdoktor inom enheten för Diabetes – öcellspatofysiologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö 

I ett av våra projekt går vi nu in ett skede där vi mer kommer att fokusera på microRNA som biomarkörer och som terapeutiska behandling inom ramen för gruppens forskningsprojekt och vårt deltagande inom SSF-IRC. Vi kommer också ha ett större fokus på uttryck av microRNA i humana Langerhanska öar och hur dessa korrelerar med genuttryck och epigenomet i  öaröra från samma individer samt hur detta påverkar beta-cells funktion.  Vi behöver därför utöka vår forskargrupp med en post-doc som kan vara involverad i detta projekt. 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad under perioden 2020-01-01– 2021-12-31.

Arbetsuppgifter

 • Odling och transfektion av EndoC-b1 och , INS1-832/13 och INS-832/2
 • Insulin sekretionsmätningar i dessa cell-linjer samt i primära öar från humana donatorer och djurmodeller
 • Ca2+-mätningar och patch-clamp registreringar för att studera cell-fysiologiska effekter
 • qPCR för mätning av genexpression och expression av icke-kodande RNA samt proteinanalys med Western blot i cellinjer och humana öar
 • Analys av storskalig microRNA och/eller lncRNA data i kombination med genuttryckdata, vilket kräver goda kunskaper om icke-kodande RNA.
 • Eventuellt handleda master- eller kandidatstudenter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen inom det aktuella området.
 • Tidigare erfarenhet av forskning som berör icke-kodande RNA, både microRNA och lncRNA är meriterande.
 • Erfarenhet av arbete med Langerhanska öar och specifikt primära beta-celler, eller beta-cellslinjer som EndoC-b1 och , INS1-832/13 och INS1-832/2
 • Gedigen erfarenhet av mätningar och analys som utnyttjar qPCR och Western Blot, samt viss erfarenhet av att utföra cell-fysiologiska mätningar som fluorescens-mätningar för t ex mätning av intracellulär Ca2+ och patch-clamp för mätning av exocytos och jonkanalaktivitet
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande

 • Erfarenhet och förmåga till teoretisk och praktisk handledning av medarbetare, innefattande främst studenter på masters-nivå.

Vid tillsättning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom det aktuella området, liksom vid personliga egenskaper såsom samarbets- och initiativförmåga, noggrannhet samt flexibilitet.

 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Villkor

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 2 år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3685
Kontakt
 • Lena Eliasson, +4640391153
Publicerat 2019-11-13
Sista ansökningsdag 2019-12-04

Tillbaka till lediga jobb