Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Doktorandtjänst under perioden 200101-231231, 100%. Vår forskargrupp har som målsättning att förstå den integrerade hjärnans fysiologi. En viktig del är förståelsen av hjärnans perceptionsmekanismer, specifikt hur dessa är organiserade mekanistiskt. Eftersom grunden för hjärnans mekanismer är hur nervceller i olika delnätverk i hjärnan fungerar tillsammans är studierna inriktade på en förståelse på denna nivå.

Kravprofil

Sökanden förväntas ha en fullgången läkarutbildning eller motsvarande. Sökanden förväntas ha tidigare erfarenhet av integrativ neurofysiologi och analys av sådana frågeställningar på cellulär nivå.

Arbetsuppgifter

Projektet kommer att utföras in vivo whole cell patch clamp registreringar in vivo i sövda försöksdjur. Ett första mål är att demonstrera effekten av stroke på hjärnans informationsbearbetning av haptiska input, undersökt i flera enskilda nervceller. Det andra målet är att vidga studien till att också inkludera thalamiska neuron och analysera även deras förändrade informationsbearbetning efter kortikal stroke. Det tredje målet är att undersöka effekterna av att variera stroke lokalisationen och de eventuella differentiella effekter detta skapar på informationsbearbetningen i populationer av neuroner.Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 200101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3689
Kontakt
  • Henrik Jörntell, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-07
Sista ansökningsdag 2019-11-27

Tillbaka till lediga jobb