Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Inom institutionens avdelningar värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Avdelningen för infektionsmedicin
Flera forskningsprojekt vid avdelningen för infektionsmedicin är inriktade på att bättre förstå mekanismer som ligger bakom utvecklingen av svåra infektionssjukdomar, fr.a. orsakade av bakterier men också av virus och svampar. Utgångspunkten för arbetet har ofta varit upptäckten av bakteriella ytproteiner och enzymer som på olika sätt interagerar med människans försvarssystem (medfödd och förvärvad immunitet och blodkoagulation). Avdelningens forskare studerar också betydelsen av och bakgrunden till inflammatoriska reaktioner vid infektioner och i samband med andra sjukdomstillstånd. I arbetet används en kombination av olika metoder: proteinkemi, mikrobiologi, molekylärbiologi, cellbiologi, visualiseringstekniker, djurförsök och analys av patientprover. Målsättningen är att den förvärvade kunskapen ska bidra till nya preventiva, diagnostiska och terapeutiska möjligheter inom sjukvården.

Sepsis är ett allvarligt, systemiskt svar på infektion och orsakas ofta av bakterier. Dödligheten kan vara upp till 30%. Snabb och korrekt diagnostik är central då dödligheten ökar med 8% för varje timme som går utan att patienten får adekvat behandling. Sepsis är tämligen okänt för allmänheten, och svårfångat pga hastig progress och olikheter i ursprung.

Avdelningen för infektionsmedicin söker nu två postdoktorer för forskning inom forskningsprojekt SEBRA - Sepsis and Bacterial Resistance Alliance. Anställningarna är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdesdatum är den 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att självständigt bedriva olika experimentella projekt inom bakteriologi och immunologi inriktad på att belysa effekterna av Immunoglobuliner (IgG) på interaktionen mellan patogena bakterier och komponenter i immunförsvaret vid experimentella infektionsmodeller i möss.

Kvalifikationer
Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • Doktorsexamen inom följande/relaterade ämnesområden: bakteriologi, immunologi, mikrobiologi.
 • Praktisk erfarenhet av experimentella infektionsmodeller i möss.
 • Praktisk erfarenhet av experimentella modeller av inflammation och IgG funktion.
 • Erfarenhet av självständig projektledning.
 • God kommunikationsförmåga på engelska i tal och skrift. 

Meriterande för anställningen är:

 • Bioinformatik.
 • Kunskap om sepsis samt infektionssjukdomar.
 • Erfarenhet av att analysera proteomikdata av blodplasmaprover.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3739
Kontakt
 • Oonagh Shannon, forskare, 046-2224488
 • Anne Vähäniemi, personalsamordnare, 046-2228758
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-11-15
Sista ansökningsdag 2019-12-05

Tillbaka till lediga jobb