Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att genom undervisning vidareutveckla en stimulerande utbildningsmiljö. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa och examinera på grundnivå och avancerad nivå samt inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildningar: aktuella ämnesområden är svensk förvaltningsrätt, socialförsäkringsrätt, socialrätt, offentlig rätt och EU-rätt. Vidare ingår handledning och examination av examensarbeten samt inom kursen Rättsvetenskaplig uppsats på juristprogrammets sjätte termin.

Arbetsuppgifterna ska utföras i nära samarbete med studenter, doktorander, lärare och forskare såväl vid Lunds universitet som vid andra universitet och högskolor samt med andra externa kontakter.

Behörighet

Enligt Lunds universitets anställningsordning är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som:

- har avlagt juristexamen/ juris kandidatexamen eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

- har visat pedagogisk skicklighet 

- har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att den sökande i sina tidigare anställningar inte har haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper. När särskilda skäl finns kan anställning ändå ske men en pedagogisk kompetensutvecklingsplan ska upprättas så att behörighetskravet uppnås på två års sikt.

Bedömningsgrund

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper och undervisningserfarenhet i svensk förvaltningsrätt, socialförsäkringsrätt, socialrätt, offentlig rätt och EU-rätt samt allmän bredd i den rättsvetenskapliga kompetensen. Vid bedömningen beaktas om den sökande har god pedagogisk förmåga vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Vikt kommer också att fästas vid administrativ och annan skicklighet samt personliga förmågor som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Nödvändiga personliga förmågor är exempelvis god samarbetsförmåga, självständighet samt att vara initiativtagande och drivande.

Varaktighet

Anställningen är ett vikariat under perioden 2020-02-01- 2020-07-31.

Ansökningsförfarande

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar, i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Att. Jenny Lindskog, Box 207, 221 00 LUND.

Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post. Ansökan ska innehållauppgifter i enlighet med handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj. Handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj hittar du via följande länk: Akademisk meritportfölj och handläggningsordning 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-07-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3786
Kontakt
  • Ulf Maunsbach, prefekt, +46462221120
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2019-12-05

Tillbaka till lediga jobb