Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att genom undervisning, handledning och forskning trygga och vidareutveckla en stimulerande utbildnings- och forskningsmiljö.

I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på grundnivå och avancerad nivå samt inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildningar: aktuella ämnesområden är – förutom grundläggande juridik- t. ex förmögenhetsrätt, EU-rätt och affärsrätt. Vidare ingår handledning och examination av examensarbeten samt inom kursen Rättsvetenskaplig uppsats på juristprogrammets sjätte termin.

I arbetsuppgifterna ingår även att utarbeta och spela in videoföreläsningar.

Arbetsuppgifterna ska utföras i nära samarbete med studenter, doktorander, lärare och forskare vid såväl Lunds universitet som vid andra universitet och högskolor liksom med det omgivande samhället. Vidare omfattar arbetsuppgifterna ett aktivt och löpande deltagande i och vidareutveckling av fakultetens övriga verksamheter. Till dessa arbetsuppgifter hör särskilt att aktivt medverka till en vidareutveckling av forskningsmiljön i förmögenhetsrätt.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder är graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Särskild vikt kommer att fästas vid dokumenterade goda och breda kunskaper och undervisningserfarenhet i förmögenhetsrätt, EU-rätt och affärsrätt samt allmän bredd i den rättsvetenskapliga kompetensen. Härutöver kommer vikt att fästas vid dokumenterad allmän bredd i den rättsvetenskapliga kompetensen samt om den sökande är på god nivå som forskare. Vikt kommer även att fästas vid undervisningserfarenhet på svenska och engelska samt erfarenhet av kursansvar och examination på grund och avancerad nivå.

Särskild vikt kommer också att fästas vid om den sökande har god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Då arbetsuppgifterna kan omfatta undervisning på såväl svenska som engelska är erfarenhet av att undervisa och examinera på nämnda språk meriterande. För undervisning på det svenska juristprogrammet är erfarenhet av att undervisa på svenska ett krav.

Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt sådana personliga förmågor i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl så som förmåga att leda och utveckla verksamhet i övrigt, samarbetsförmåga, självständighet, initiativtagande och förmåga att arbeta resultatinriktat.

Anvisningar för ansökan

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Jenny Lindskog, Box 207, 221 00 Lund.

Diarienummer ska anges på handlingar som skickas via post. Ansökan ska innehålla uppgifter i enlighet med handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj. Handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj hittar du via följande länk: http:// www.jur.lu.se/#!anstallningochdocentur

Ansökan ska innehålla

1. Försättsblad och personligt brev

2. Kortfattad CV

3. Utvalda publikationer

4. Vetenskapliga meriter

5. Pedagogiska meriter

6. Ledarskap och administration

7. Samverkan med det omgivande samhället

8. Andra relevanta meriter

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Varaktighet

Anställningen är ett vikariat under perioden 2020-02-01 med tillträde enligt överenskommelse tom 2020-07-31. 

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-07-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3793
Kontakt
  • Ulf Maunsbach, prefekt, +46462221120
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2019-12-05

Tillbaka till lediga jobb