Humaniora och teologi, Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Universitetsadjunkt

100%

Tidsperiod 11 månader, from 200101 el enligt överenskommelse

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår 65 % undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser samt ansvar för utvecklande av programträffar för ämneslärarstudenterna, 15 % bevakning och sammanställning av forskningsområdet didaktik för Skolverket, 10 % arbete som kommunikatör vid Institutionen för utbildningsvetenskap samt 10 % internationaliseringsarbete kopplat till ämneslärarutbildningen.

Anställningen innehåller bl.a. följande arbetsuppgifter:

•Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK)

• Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

• Utveckling av programträffar för ämneslärarstudenter

• 15 % bevakning och sammanställning av forskningsområdet didaktik för Skolverket

• 10 % kommunikatörsuppgifter , bl a ansvar för nyhetsbrev

• 10 % internationaliseringsarbete.

Kvalifikationer:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har

• avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

• visat pedagogisk skicklighet.

• genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Grund för bedömningen är:

• Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.

• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

• Kommunikatörsdelen av anställningen: Högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande och mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. God kunskap om sociala medier och webb, sekretess och offentlighet. Kunskap om aktuell ämneslärarutbildning. Erfarenhet av och kunskap om högskola och universitet liksom kunskap om Typo3, Canvas, Wordpress blogg och andra publiceringsverktyg är meriterande. Stort avseende fästs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förmåga att knyta kontakter med studenter och andra människor.

• Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Särskilt meriterande

1. Lärarexamen.

2. Forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga och/eller samhällsvetenskapliga området.

3. Erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK),

4. Erfarenhet av pedagogiskt arbete inom grund- och gymnasieskola.

5. Gedigen erfarenhet av kommunikatörsuppgifter.

6. Erfarenhet av internationalisering och ämneslärarutbildning.

Meriterande

Uppvisad administrativ skicklighet, erfarenhet av förtroendeuppdrag och erfarenhet av internationaliseringsarbete kopplad till ämneslärarutbildning. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3811
Kontakt
  • Anders Persson, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Sinikka Neuhaus, utbildningschef , https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Lena Kandefelt, personalchef, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-11-18
Sista ansökningsdag 2019-12-09

Tillbaka till lediga jobb