Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för förbränningsfysik är väletablerad och internationellt erkänd för excellens i mätning och utveckling av förbränningstillämpningar relaterade till mark- och rymdförbränningsmotorer och energiproduktion. www.forbrf.lth.se/english/

Ett övergripande mål för det löpande projektet som stöds av Energimyndigheten är att stärka kopplingen mellan experimentella och modellerande studier av förblandade lågor. Laminariska förblandade flammor kan modelleras effektivt med hjälp av detaljerade kinetiska scheman med korrekt isolering av kemiska och fysiska aspekter som påverkar flamstrukturen och flamutbredningen.

Detta projekt inkluderar både experimentell och modellerande forskning. Experiment utförs på platta flambrännare, vilket underlättar jämförelse med modelleringen. Relevanta lågor studeras experimentellt i våra laboratorier med användning av värmeflödesmetod och laserinducerad fluorescens, medan andra experiment från litteratur, t.ex. tändnings- och flödesreaktorstudier också analyseras. Detaljerad kinetisk modellering av dessa experiment syftar till (1) validering av modeller, (2) modellutveckling och förbättring.

Fokus för det aktuella projektet är alternativa bränslen, inklusive biobränslen. Studien av vilket system som ska undersökas börjar med detaljerad analys av tillgängliga experiment och befintliga kinetiska modeller från litteraturen. Problemet formuleras sedan med urval av lämpliga diagnostiska tekniker tillgängliga vid avdelningen för förbränningsfysik, Lunds universitet. Dedikerade experiment utförs sedan och jämförs med befintliga eller nya modeller. Vid behov skapas ytterligare experiment för att ta itu med eventuella osäkerheter eller tvivel.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i en anställning som forskare är att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst till en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta:

 • analys av litteraturen för val av potentiella alternativa bränslen för industriella tillämpningar,
 • analys av säkerhetsbegränsningarna för labstudier,
 • ändringar av laboratorieutrustning och procedurer för att uppfylla säkerhetskraven,
 • experimentella studier med värmeflödesmetod och laserdiagnostik,
 • dataanalys och modellering med hjälp av datakoder,
 • skriva forskningshandlingar och projektrapporter,
 • handledning av examensarbeten och doktorander,
 • sökande av externa forskningsanslag,
 • samarbete med industrin och samhälle.

Krav för anställningen

 • doktorsexamen eller motsvarande forskarutbildning inom relevant ämne,
 • mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska,
 • omfattande erfarenhet av laboratorieexperiment i förbränning,
 • omfattande erfarenhet av utveckling och validering av detaljerade kinetiska modeller,
 • förmåga att självständigt utforma och genomföra forskningsprojekt relaterade till flamstudier,
 • forskningen är till stor del tvärvetenskaplig, och en bred kompetensprofil och erfarenheter från relevanta områden inom fysik och kemi är av särskilt värde. Detta kan omfatta, men inte begränsat till: kvantkemiberäkningar, kemiska kinetiska studier, forskning i motorer, laserdiagnostik vid förbränning.

Meriterande för anställningen
Detta är en karriärutvecklingsposition främst inriktad på forskning. Bedömningen av de sökande kommer huvudsakligen att baseras på deras vetenskapsmeriter och potential som forskare. Särskild tonvikt kommer att läggas på forskningsfärdigheter inom ämnet.

För utnämningar till en forskarposition ska följande utgöra bedömningskriterierna:

 • God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet.

Ytterligare bedömningskriterier:

 • erfarenhet av kemisk kinetisk modellering av förbränning,
 • erfarenhet av laboratorieundersökningar av laminära lågor,
 • programmerings- och databehandlingsfärdigheter,
 • tidskriftspublikationer i fältet.

Hänsyn kommer också att tas till goda samarbetskunskaper, drivkrafter och oberoende och hur den sökandes erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom avdelningen och hur de står för att bidra till dess framtida utveckling

Villkor
Tidsbegränsad anställning 2 år, 100%. 

Instruktioner för ansökan
Ansökningarna ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

 • meritförteckning/CV, inklusive en lista över publikationer,
 • en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (högst tre sidor),
 • kontaktuppgifter till minst två referenser,
 • kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3852
Kontakt
 • Prof. Alexander Konnov, alexander.konnov@forbrf.lt, +46462229757
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb