Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, handledning och examination inom ämnet sociologi och undervisning och handledning inom de olika tvärvetenskapliga mastersprogrammen som ges vid fakultetens Graduate school. Undervisningen bedrivs företrädesvis på metodkurser, samt inom området kultursociologi. I arbetsuppgifterna kan också ingå helkursansvar.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi och har visat pedagogisk skicklighet. Behörighet- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare. Vid tillsättningen kommer hänsyn även att tas till de synpunkter om tillsättning av läraranställningar som finns i den för Lunds universitet antagna Strategiska planen. http://www.lu.se/o.o.i.s/4198 

Övriga krav och meriter

Sökande ska ha mycket goda kunskaper inom området ’mixed methods’, mjukvaru-baserade kvalitativa analyser, digital mediaforskning och kultursociologisk teori. Sökande ska också ha erfarenhet av att handleda uppsatser på alla nivåer inom ämnet sociologi. Sökande bör ha erfarenhet av kursansvar på grundnivå. Vana vid att undervisa stora studentgrupper är meriterande.
Sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska krävs därför i såväl tal som skrift. Sökande ska också kunna uppvisa god förmåga att samarbeta och ha intresse av pedagogisk utveckling. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav.

Bedömningsgrund

Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Särskild betydelse fästs också vid den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet
http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/Foreskrifter_rorande_anstallning_av_larare20130615.pdf

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 20200101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3911
Kontakt
  • Anna Melin Iqbal, 046 - 222 87 69
  • Jan-Olof Nilsson, 046 - 222 88 30
Publicerat 2019-11-22
Sista ansökningsdag 2019-12-06

Tillbaka till lediga jobb