Lunds Universitet, naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Två doktorandplatser i Biologi utlyses i forskargruppen om växt-insektinteraktionernas evolutionära ekologi vid Lunds Universitet (https://www.biology.lu.se/research/research-groups/evolutionary-ecology-of-plant-insect-interactions).

Forskningen i forskargruppen syftar till att förstå de evolutionära processer som driver anpassning och artbildning i interaktioner mellan växter och insekter. Vi kombinerar genomiska, evolutionära och ekologiska studier för att undersöka utbredningen, differentieringen och bevarandet av biologisk mångfald inom och mellan arter, och framförallt hur dessa mönster och processer påverkas av interaktionen mellan växter och insekter. Vår forskning ligger i gränssnittet mellan ekologi och evolutionsbiologi och integrerar zoologiska och botaniska studier.  

Se också: (https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:302607/)

Vi uppmuntrar sökande att söka båda tjänsterna parallellt. Notera att det krävs två separata ansökningar.

En stor utmaning inom biologisk forskning är att undersöka hur mikroevolutionära processer leder till storskaliga makroevolutionära mönster. Lunds universitets forskargrupp inom växters och insekters evolutionära ekologi (VIEE) studerar interaktionen mellan växter och växtätande insekter eftersom fylogenetiska studier indikerar att artbildningen i dessa grupper drivs av divergent specialisering i karaktärer som är viktiga för interaktionen mellan växter och insekter. Det här doktorandprojektet studerar evolutionen av blommors doft, som är en komplex signal av yttersta vikt för växters kommunikation med både pollinerande och växtätande insekter. I projektet studeras framför allt två växtarter (Arabis alpina och Lithophragma bolanderi). Båda arterna uppvisar intressant inomartsvariation i de kemiska signaler som utsöndras av blommorna. Doktoranden kommer att utföra olika typer av studier (fält- och växthusexperiment, korsningsstudier, genomiska studier och beteendeexperiment), som tillsammans syftar till att förstå de processer som leder till variation i blomsignaler mellan populationer av samma art. Därigenom testas hypotesen att den uppseendeväckande inomartsvariationen i blomdoft  hos de två studiearterna har evolverat som en lokal anpassning till naturlig selektion från mutualistiska och antagonistiska insekter.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att kombinera fältstudier av växt-insektsinteraktioner med korsningsexperiment i växthuset, genomiska data och beteendeexperiment för att undersöka de processer som leder till evolutionen av blomdoftsvariation hos två modellarter. Doktoranden kommer att handledas av Magne Friberg. Friberg leder, tillsammans med två andra gruppledare, VIEE-forskargruppen vid Lunds universitet. Förutom de tre gruppledarna så består gruppen av 4 postdoktorer, 5 doktorander (inklusive denna tillsättning), samt flera masterarbetare och forskarbiträden.

Kvalifikationer

Krav

 • Den sökande ska ha en M.Sc.-examen, eller motsvarande, i ett biologiskt ämne såsom botanik, zoologi, evolutionär ekologi eller genetik. Examen ska innehålla kurs(er) i grundläggande statistik
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska förutsätts
 • Kandidaten förväntas att inom de första 6 månaderna på doktorandutbildningen ha tagit motsvarande svenskt B-körkort

Meriterande

 • Ett genuint intresse av evolutionsbiologi och interaktioner mellan växter och insekter är meriterande, och kandidater får gärna ha tagit kurser med evolutionärt fokus inom växt och zooekologi
 • Starkt meriterande är erfarenhet av storskaliga korsningsexperiment och kunskaper inom kemisk analys av växtdofter, liksom erfarenhet av genomisk datainsamling och bioinformatisk analys
 • Praktiska erfarenheter av att planera och självständigt genomföra växthus- och/eller fältexperiment med fokus på växt-insektinteraktioner värderas högt
 • Stark vetenskaplig motivation och samarbetsförmåga är också viktiga egenskaper

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3932
Kontakt
 • Magne Friberg, biträdande universitetslektor, +46 46 222 89 68, magne.friberg@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-25
Sista ansökningsdag 2020-01-10

Tillbaka till lediga jobb