Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen består av Avdelningen för mänskliga rättigheter (MR), Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS) och Avdelningen för historia. MR bedriver utbildning i form av ett kandidatprogram och ett internationellt masterprogram samt forskarutbildning. CÖS bedriver utbildning i form av ett internationellt mastersprogram samt kurser på grundnivå. CÖS startar forskarutbildning under 2020. Vid institutionen finns också den nationella forskarskolan i historiska studier. Inom MR karaktäriseras forskningen av historiska, politiska och filosofiska perspektiv med fokus på bland annat socioekonomiska rättigheter, civilsamhällets roll, barns och ungdomars rättigheter och mänskliga rättigheters historieskrivning. Inom CÖS karaktäriseras forskningen på mänskliga rättigheter av ett fokus på civilsamhället, den digitala utvecklingens påverkan på mänskliga rättigheter och kampen för mänskliga rättigheter, migranters och arbetares rättigheter, samt frågor som rör yttrandefrihet och akademisk frihet.

Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien.

Tjänstens placering är delad mellan Avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier.

Om ämnet

Inom MR karaktäriseras forskningen av historiska, politiska och filosofiska perspektiv med fokus på bland annat socioekonomiska rättigheter, civilsamhällets roll, barns och ungdomars rättigheter och mänskliga rättigheters historieskrivning. Inom CÖS karaktäriseras forskningen på mänskliga rättigheter av ett fokus på civilsamhället, den digitala utvecklingens påverkan på mänskliga rättigheter och kampen för mänskliga rättigheter, migranters och arbetares rättigheter, samt frågor som rör yttrandefrihet och akademisk frihet.

Arbetsuppgifter

Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna samverka med andra forskare inom ämnena mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienkunskap. Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön bland annat genom att aktivt delta i de forskarseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnena, bidra med egna studier på området, samt bidra till att utveckla den specifika forskningsmiljön med inriktning på mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien. Postdoktorn förväntas delta i organiserandet av workshops, ansvara för seminarieverksamhet och bidra till att utveckla forskningsansökningar. Postdoktorn förväntas också delta i undervisning på grund- och avancerad nivå. Dessa uppgifter kräver att postdoktorn har hög och frekvent närvaro i institutionens miljö. Undervisning, handledning och administrativa uppgifter uppgår till högst 20 % av arbetstiden.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan.

Det är ett krav att den sökande i sin doktorsexamen har inriktning på någon aspekt av mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska samt beroende på forskningsprojektet även relevanta kunskaper i något asiatiskt språk.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande är tidigare forskning eller en forskningsplan som anknyter till forskningsområdena vid avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, särskilt civilsamhällets roll i en auktoritär kontext, minoriteters rättigheter, ekonomiska och sociala rättigheter, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, den digitala utvecklingen och mänskliga rättigheter, samt yttrandefrihet och akademisk frihet. Erfarenhet av att anordna seminarier och publika event är också meriterande.

Ansökan ska innehålla följande:
• undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen
• publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
• undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:
• syfte och frågeställning
• teori och metod
• relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
• tidsplan och förväntade resultat
• den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3940
Kontakt
  • Prefekt Henrik Rosengren, https://www.hist.lu.se/person/HenrikRosengren
  • Avdelningsföreståndare (MR) Lena Halldenius, https://www.mrs.lu.se/person/LenaHalldenius
  • Föreståndare/studierektor (CÖS) Marina Svensson, ace.lu.se/about-the-centre/staff/marina-svensson
  • Personal- och lönefrågor: Lena Kandefelt, https://www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-12-17
Sista ansökningsdag 2020-02-12

Tillbaka till lediga jobb