Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Forskargruppen

Forskargruppen "MLL-rearrangerad leukemi hos spädbarn" har behov av att rekrytera ny personal i form av en framtida doktorand.

Arbetsuppgifter
Projektet är en doktorsutbildning i experimentell klinisk genetik och involverar storskalig sekvensering för att studera genetisk heterogenitet, evolution och utveckling av behandlingsresistens hos patienter med leukemi. Doktoranden kommer att arbeta med en rad olika analysmetoder (molekylärgenetiska, molekylärbiologiska). Framförallt kommer doktoranden att arbeta med högupplösta metoder såsom storskalig sekvensering, bioinformatisk analys av data från storskalig sekvensering, DNA, -RNA extraktion, PCR, cellodling och försöksdjur

Kvalifikationer
Utöver nedan uppradade behörighetskrav är följande kvalifikationer krav för tjänsten:

  • Goda teoretiska molekylärgenetiska och medicinska kunskaper samt en god förmåga att inhämta ny kunskap, tolka resultat samt planera och utföra nödvändiga arbetsuppgifter.
  • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med primära patientprover, utföra storskalig sekvensering, analys av data från storskalig sekvensering samt av arbete med försöksdjur.
  • Laborativa erfarenheter.
  • Arbetsuppgifterna kommer att utföras i mycket nära samarbete med övriga gruppmedlemmar och god samarbetsförmåga är därför ett krav.

Meriterande för tjänsten är:

  • Kunskap och erfarenhet av applikationer inom storskalig sekvensering (Next generation sequencing, NGS) såsom riktad sekvensering, samt basal bioinformatisk kompetens gällande hantering av sådan data.
  • God kunskap inom tumörbiologi och cancergenetik och tidigare arbete med försöksdjur.
  • Basal kunskap inom programspråket R och Python.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-01-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3941
Kontakt
  • Anna Hagström, rekryterande chef, +46462228268
  • Tilde Lindgren, personalsamordnare, 046-2220000
Publicerat 2019-11-25
Sista ansökningsdag 2019-12-09

Tillbaka till lediga jobb