Lunds universitet,Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap finns vid Campus Helsingborg. Vid institutionen utbildar och forskar vi för att förstå, problematisera och bidra till utveckling av tjänster och tjänstesamhället. Kritiska samhälleliga perspektiv är av särskild vikt för institutionens utbildning och forskning. Lärare och forskare vid institutionen representerar olika vetenskapliga områden och perspektiv, som tjänstevetenskap, etnologi, sociologi, kulturgeografi, humanekologi, miljöstrategi och företagsekonomi, vilka tillsammans utgör grunden för vår tvärvetenskapliga utbildning och forskning.

Våra utbildningar ger studenterna en specifik kunskap om tjänster och tjänsters villkor och utveckling i verksamheter och i samhället. I utbildningarna används flera olika vetenskapliga perspektiv på tjänster, som sociala, ekonomiska, miljömässiga, etiska, historiska, rumsliga och kulturella. Våra lärare är också intresserade av att utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att underlätta studenters lärande.

Ämnesbeskrivning
Tidsbegränsad anställning som universitetslektor/-adjunkt i tjänstevetenskap, med inriktning marknadsföring.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning på både kandidat- och masterprogrammen i service management. Vi ser att lektorn/adjunkten kan undervisa inom områden som relaterar till marknadsföring och handel. Därutöver förväntas lektorn/adjunkten aktivt delta i det gemensamma kurs- och programutvecklingsarbetet och vara beredd att ha kursansvar.

Undervisning sker på olika nivåer på både svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas är den som har avlagt magister- eller masterexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Därutöver krävs att man har visat pedagogisk skicklighet och genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor.

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning (https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf).

Kvalifikationer och bedömning
Vid anställning som lektor/-adjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

• Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att knyta samman forskning och undervisning tillmätas betydelse.
• Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt läggas vid forskningsaktivitet, förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning liksom visad förmåga till interaktion inom det vetenskapliga samhället.
• Förmåga att engagerat delta i att utveckla verksamheten och ha en god samarbetsförmåga.

Övriga krav
Mycket goda kunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, i tal och skrift.

Vi ser gärna sökande som har en examen i tjänstevetenskap, företagsekonomi eller sociologi och som har ett dokumenterat forsknings- och undervisningsintresse med inriktning mot marknadsföring.

 
Villkor
Anställningen är ett vikariat på 100% under två år med start den 1 mars 2020.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3971
Kontakt
  • Anette Svingstedt, 046-222 000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-20
Sista ansökningsdag 2020-01-20

Tillbaka till lediga jobb