Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Inom institutionens avdelningar värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Forskargruppen för cell och molekylär mekanobiologi

Interaktioner mellan en cell och dess extracellulära mekaniska miljö är kritiska för ett antal viktiga fysiologiska processer inklusive utveckling, transkription och differentiering. I många sjukdomar som cancer och immunsjukdomar kapas denna interaktion. De primära cellulära organellerna som förmedlar interaktioner mellan cellen och dess mekaniska miljö, inklusive extracellulär matrix (ECM), är fokala adhesioner.

Målet med detta projekt är att använda en kombination av kvantitativa biofysikaliska metoder tillsammans med masspektrometri för att dechiffrera den förändrade molekylära sammansättningen av fokala adhesioner när celler utsätts för olika mekaniska signaler. Nyckelfaktorer som hittas under dessa studier kommer sedan att studeras ytterligare genom användning av genredigeringsmetoder och super-resolutions mikroskopimetoder.

Genom att kombinera de olika kvantitativa metoderna kommer projektet att dechiffrera nya proteiner och molekylära mål som blir felreglerade i sjukdomar som cancer där fokala adhesioner har en avgörande roll för att driva metastaser.

Forskargruppen söker nu en doktorand för forskning i ämnet cell- och molekylärbiologi inom forskningsprojekt ”Mechanoadhesome: Force sensitive changes in adhesion composition”. Anställningen som doktorand är på heltid under fyra år. Önskat tillträdesdatum är den 15 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

 • Basal cellodling.
 • Skapande av magnetisk utrustning för att kunna belasta celler med krafter.
 • Western blot analys av adhesionskomplex rening.
 • Mass-spektrometri (genom Bio-MS).
 • Bioinformatik (genom Bio-MS).
 • Molekylärbiologi, siRNA och CRISPR.
 • Hög och super resolution microscopi samt live cell imaging.

Kvalifikationer

Enligt behörighet till utbildning på forskarnivå.

Särskilt meriterande är erfarenhet i

 • immunofluorescence mikroskopi
 • cytoskelett och adhesionsbiologi
 • cellulär biofysik

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4038
Kontakt
 • Vinay Swaminathan/biträdande universitetslektor, 046-2220723
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2019-12-27

Tillbaka till lediga jobb