Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Vi söker postdoktorer i datavetenskap med fokus på SAT-lösning och kombinatorisk optimering. De postdoktorala forskarna kommer att vara medlemmar i den grupp som leds av Jakob Nordström. Mycket av gruppens verksamhet kretsar kring effektiva algoritmer för satisfierbarhet av satslogiska formler (SAT-lösning) och undre gränser för sådana metoder (beviskomplexitet). Ur en praktisk synvinkel är ett intressant forskningsproblem att nå en djupare förståelse av, och förbättra prestanda för, de för närvarande bästa SAT-lösarna som baseras på konfliktstyrd klausulinlärning (conflict-driven clause learning, eller CDCL). Av ännu större intresse är att försöka bygga SAT-lösare baserade på algebraiska och geometriska metoder som skulle kunna leda till en exponentiell ökning av prestanda jämfört med CDCL (t.ex. Gröbner-baser eller pseudo-Boolesk lösning). Vi tror också att det finns potential för synergier med närliggande områden som SMT-lösning, villkorsprogrammering (constraint programming) och heltalsprogrammering (mixed integer linear programming), så duktiga forskare inom dessa områden är varmt välkomna att söka.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Inom ramen för beskrivningen ovan förväntas och uppmuntras postdoktorerna att bidra till och påverka projektets utveckling. Undervisning i kurser på doktorandnivå uppmuntras, men utgör inte något krav. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Finansiering för resor ingår i tjänsten, och gruppen har också korttids- och långtidsbesökare utifrån på regelbunden basis.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. 

Övriga krav:
Den blivande postdoktorn behöver vara passionerat intresserad av forskning, förväntas ha en stark bakgrund inom teoretisk datavetenskap och matematik, och bör ha forskningsmeriter i form av publikationer i konferenser som AAAI, IJCAI, SAT, CP eller liknande, eller i tidskrifter av motsvarande kvalitet. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste. Mycket god praktisk programmeringsfärdighet är också av stor betydelse. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer även att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Den laddas upp som PDF-filer i Lunds universitets ansökningssystem och ska omfatta följande dokument:

  • Curriculum vitae.
  • Publikationslista.
  • Kort forskningsbeskrivning (research statement) med redogörelse för forskning såhär långt och forskningsplaner och -intressen framöver.
  • Kopia av doktorsexamen.
  • Namn och adress till tre eller fler referenspersoner som kommer att skriva rekommendationsbrev.

Obs. Alla handlingar ovan bör vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska. Referenspersoner ska skicka in sina rekommendationsbrev direkt till jakob.nordstrom@cs.lth.se före sista ansökningsdatum. Vänligen ange referensnummer PA2019/4050 på ämnesraden.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September 1, 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4050
Kontakt
  • Jakob Nordström, jakob.nordstrom@cs.lth.se
Publicerat 2019-12-11
Sista ansökningsdag 2020-02-10

Tillbaka till lediga jobb