Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Forskaren kommer arbeta med att utveckla beräkningsmetoder för att designa större proteinkomplex som till exempel proteinkapsider. Positionen är inom ett ERC projekt där målet är att utveckla beräknings- och experimentella metoder för de novo design av större proteinkomplex med hjälp av ett geometrisk form-baserad proteindesignparadigm. Det här är ett tillfälle att arbeta med och lära sig computational protein design vid forskningsfronten.

Forskaren kommer ha som uppgift att utveckla struktur-baserade beräkningsmetoder för proteindesign. Skräddarsyddade program kommer att utvecklas för att adapter geometric shape-matching metoder för protein design, och designalgoritmer kommer att utvecklas i Rosettaprogrammet för modellering och design av proteiner. Forskaren kommer också att samarbeta med experimentalister i projektet som kommer att vara involverade i experimentell testning av designade proteiner. Forskningen kan involvera viss assistans med handledning av doktorander och masterstudenter.

Kvalifikationer

 • PhD i datavetenskap, bioinformatik, strukturbiologi, biokemi, biofysik, fysikalisk kemi eller liknade som inte är äldre än 3 år vid ansökans deadline. Under speciella omständigheter kan examen ha tagits tidigare.
 • Intresse för proteindesign
 • Erfarenhet av utveckling beräkningsmetoder i molekylärvetenskap uppbackat av vetenskapliga publikationer och/eller publikt tillgänglig kod
 • Goda förmågor som programmerare
 • Bra förståelse av proteinstruktur och interaktioner
 • Bra samarbetsförmåga, drivkraft och oberoende
 • Publikationer i högkvalitativa peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter
 • Goda förmågor att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Meriterande 

 • Erfarenhet av proteindesign
 • Erfarenhet av beräkningsbaserad proteindesign
 • Erfarenhet av C/C++ och/eller python
 • Erfarenhet av strukturprediktion av proteiner
 • Erfarenhet av Rosetta macromolecular modeling package
 • Erfarenhet av machine learning

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4079
Kontakt
 • Ingemar Andre, professor, +46 46 222 44 70
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-27
Sista ansökningsdag 2020-02-04

Tillbaka till lediga jobb