Lunds universitet, naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Det är allmänt känt att uppkomsten och den efterföljande expansionen i förhistorisk tid av kiselbiomineralisering, det vill säga utfällningen av oorganiskt kisel i levande celler driven av biologiska processer, har haft stor inverkan på konkurrensen om löst kisel (DSi) bland plankton i havet. Detta har resulterat i förändringar i den globala biogeokemiska omsättningen av kiseldioxid, kol och andra näringsämnen som reglerar havets produktivitet och i slutändan klimatet. Idag återspeglar en låg DSi-halt ett effektivt kiselupptag av pelagiska kiselinbindande organismer, framför allt kiselalger. Det är däremot inte känt hur varierande DSi-halter på grund av biologiskt upptag har förändrats under den senaste miljarden år på jorden. Dessutom har tillförseln av DSi, särskilt från vittring och tektoniska processer, varierat över tid. Det huvudsakliga målet med hela det här projektet är att undersöka samspelet mellan kiselinbindande organismer och miljön och hur detta samspel har utvecklats genom jordens historia.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Den framgångsrika postdoktorkandidaten kommer att använda den nya versionen av cGENIE Earth System-modellen (Ward et al. 2018, Geosci. Mod. Dev.), som kopplar samman planktonekosystem och globala biogeokemisk omsättning, för att undersöka effekterna av långvariga klimatvariationer på kiselalgers globala utbredning och funktion. Modellen kommer att användas för att undersöka den biogeokemiska omsättningen av kiseldioxid, inklusive Si-isotoper. Forskningen kommer att omfatta variationer i DSi-tillgång samt förändringar i de funktionella grupper som utnyttjar DSi i den marina miljön. Modellen kommer att använda tidpunkten för då Si fälldes ut, vilken erhålls från geologiska observationer, för att undersöka förändringarna i DSi-koncentrationer och Si-isotoper i haven genom geologisk tid.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Den sökande ska ha en PhD inom geovetenskap, t.ex. i biogeokemi, oceanografi eller annat närbesläktat fält.
 • Påvisbara färdigheter som är relevanta för biogeokemisk eller Earth System modellering. Erfarenhet med cGENIE-modellen är en fördel.
 • Erfarenhet av programmering i Fortran, Matlab, Python eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att arbeta med modell-dataanalys.
 • Kunskap om stabil isotopgeokemi.
 • Kandidaten ska ha förmågan att arbeta på andra platser (veckor) t.ex. vid University of Bristol, UK.
 • Därutöver ska den sökande ha utmärkta kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i en forskargrupp (grupparbete), men också självständigt.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-05-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4099
Kontakt
 • Daniel Conley, professor, +46 46 222 04 49, daniel.conley@geol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-10
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb