Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Vi söker en doktorand för forskning om evolutionära övergångar till flercellighet. Doktoranden kommer arbeta i två forskningsgrupper: Molekylär Evolution och Ekologi (MEEL) samt Akvatisk Ekologi i Biologiska Institutionen vid Lunds Universitet.

Flera nämnvärda övergångar genom evolutionen har format nutidens mönster av biologisk komplexitet. I var och en av dessa övergångar har en grupp individer som tidigare förökat sig självständigt gått samman för att bilda en ny, mer komplex livsform. Till exempel gick enskilda celler samman för att bilda flercelliga organismer, precis som att individer av vissa djurarter har avstått från självständighet för att leva och föröka sig i sociala grupper.

Arbetsuppgifter

I denna doktorandtjänst kommer det undersökas vilka faktorer som predisponerar vissa arter att genomföra övergången från en-till-flercellighet - samt varför sådan flercellighet förlorats i andra arter. Projektet kommer till en början fokusera på grönalger, en grupp där både gagn och förlust av flercellighet observerats. Vi kommer använda oss av en kombination av experimentell evolution, ekologi och livshistoriska data från naturliga limnologiska ekosystem och komparativa analyser.

Vi erbjuder doktoranden möjligheten att formulera självständiga idéer och lära sig om: social evolutionär teori; ”omics” tekniker (genomik, transkriptioner och metabolomik); utveckling och evolution av livscyklar; design och genomförande av experimentell evolution; laboratorium och fält experiment på mikroorganismer; en rad mikroskoptekniker såsom SEM, TEM, visualisering i tid och rum; avancerad statistisk modellering och fylogenetiska komparativa metoder.

Kvalifikationer

Krav

Kandidaten ska ha:

  • MSc i biologi eller närliggande område, med bakgrund i evolutionär, molekylär, och eller akvatisk ekologi.
  • Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.

Meriterande

Det är meriterande om kandidaten demonstrerat:

  • Praktisk erfarenhet av mikroorganismer
  • Erfarenhet av genetik och/eller bioinformatik
  • Erfarenhet av datahantering och statistik analys i R miljö; speciellt önskvärt är kunskap om mixad modellering


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Bedömningsgrund

Vi söker en högst motiverad kandidat med stor vetenskaplig nyfikenhet. Ansökan ska innehålla:

- ett personligt följebrev med beskrivning av din forskningserfarenhet, ditt forskningsintresse och varför du är lämpad för forskarutbildningsplatsen,

- en meritförteckning som inkluderar examina och tidigare anställningar,

- styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg,

- kopior på examensarbete och eventuella publikationer,

- kontaktinformation (telefon och email) till minst två referenspersoner.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Kontaktperson

Välkommen med frågor till: 

Charlie Cornwallis, charlie.cornwallis@biol.lu.se
Maria Svensson-Coelho, maria.svensson_coelho@biol.lu.se
Karin Rengefors, karin.rengefors@biol.lu.se

Ansök senast den 1 Februari, 2020 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4175
Kontakt
  • Charlie Cornwallis, universitetslektor, +46 46 222 30 26, charlie.cornwallis@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil , 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-09
Sista ansökningsdag 2020-02-01

Tillbaka till lediga jobb