Lund University, Centre for Environmental and Climate research

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Postdoktorpositionen är finansierad av BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate), ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde (SFO) som bygger på samarbete mellan mer än 250 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC utvecklar forskning som bidrar till att synliggöra och generera kunskap som bidrar till att förutsäga och hantera den kombinerade effekten av klimatförändring och markanvändning på biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. BECCs styrka är dess existerande och framgångsrika forskningsledare från många olika discipliner såsom biologi, statsvetenskap, geologi, matematik, naturgeografi och ekonomi som tillsammans utvecklar BECC. Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är värd för BECC. CEC är både ett fysiskt och ett virtuellt centrum vid Lunds universitet. CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning.

Storskalig torka tros bli vanligare under kommande decennier. Global uppvärmning leder inte bara till högre temperaturer, men även till extrema väderhändelser, vilket ökar evaporation och atmosfärens underskott av vattenånga vilket resulterar i torka som sker oftare och är kraftigare.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

 1. GUESS. Ett dataset som beskriver jorddjup för dalar och höjder kommer användas för att informera modellens hydrologi, både inom och mellan gridceller. Grundvattensdjup kommer uppskattas från grundvattenmodeller och anpassas för dalar och höjder inom gridceller med hjälp av topografi.
 2. Analys av hur växter svarar på variationer i klimat och extrema väderhändelser i förhållande till djupt vatten och hydrologi. I arbetet kommer dataset, fältmätningar, inventarier och information från fjärranalys som berör produktivitet, biomassa och mortalitet att analyseras och jämföras med resultat från modellsimuleringar.
 3. Analys av global och regional variation i vatten lagring med användning av den förbättrade modellen och dataset om vattenlagring på land.

Krav

 • Doktorsexamen i klimat-, ekosystemvetenskap eller motsvarande.
 • Möjlighet att sända två rekommendationsbrev från tidigare handledare eller arbetsgivare.

Meriterande

 • Dokumenterad erfarenhet av alla eller delar av följande metoder; dynamisk ekosystemmodellering, klimatmodellering och analys, fjärranalys, modell-data jämförelser, spatial analys av digitala höjdmodeller och hydrologi.
 • Erfarenhet av programmering (C++) och programvaror för statistik, geografiska informationssystem, verktyg och data för fjärranalys, och dynamisk modellering.
 • Erfarenhet av att arbeta självständigt och att organisera ett eget arbetsschema för att uppnå specifika mål.
 • Erfarenhet av att arbeta i och leda ett lag.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

De viktigaste kriterierna för utvärdering av de sökande kommer att vara vetenskaplig skicklighet. Tonvikten kommer också att läggas på i vilken utsträckning den sökande kan bidra till den allmänna utvecklingen av det strategiska forskningsområdet BECC.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 •  Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4343
Kontakt
 • Anders Ahlström, biträdande universitetslektor, +46 (0)732 02 84 87; anders.ahlstrom@nateko.lu.se
 • Deliang Chen, deliang.gvc@gu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@sience.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-08
Sista ansökningsdag 2020-02-16

Tillbaka till lediga jobb