Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Postdoktorpositionen är finansierad av BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate), ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde (SFO) som bygger på samarbete mellan mer än 250 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC utvecklar forskning som bidrar till att synliggöra och generera kunskap som bidrar till att förutsäga och hantera den kombinerade effekten av klimatförändring och markanvändning på biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. BECCs styrka är dess existerande och framgångsrika forskningsledare från många olika discipliner såsom biologi, statsvetenskap, geologi, matematik, naturgeografi och ekonomi som tillsammans utvecklar BECC. Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är värd för BECC. CEC är både ett fysiskt och ett virtuellt centrum vid Lunds universitet. CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning.

Att utöka produktionen av proteingrödor för att ersätta kött och importerat foder har föreslagits som ett sätt att göra EU:s matproduktion mer hållbar. Åkerböna har god potential att fungera som en sådan ersättningsgröda, men har på grund av variabilitet i skördenivåer hittills varit ett relativt oattraktivt alternativ för lantbrukare. I detta tvärvetenskapliga projekt kommer vi använda flera metoder för att utvärdera möjliga synergier mellan en ökad produktion av trindsäd och en förstärkning av ekosystemtjänster, såsom insektspollinering och kolinlagring, för främjandet av ett mer hållbart lantbruk. Postdoktorn kommer arbeta i en attraktiv tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Centrum för miljö- och klimatforskning, i samarbete med LUCSUS.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Huvudsakliga uppgifter:
1) att utveckla agroekologiska produktionsfunktioner som kan kvantifiera de mångsidiga nyttorna av att öka odlingsarealen för åkerbönor,
2) att utvärdera konsekvenserna av detta för lantbrukares välfärd och vilka ekonomiska begränsningar som lantbrukare står inför när det gäller att öka odlingsarealen för trindsäd, och
3) att utveckla policyscenarier för att utvärdera och ranka modellernas prediktioner i samarbete med avnämare. Postdoktorn förväntas presentera resultat vid internationella konferenser, producera artiklar av hög kvalitet för publicering i vetenskapliga tidskrifter, och arbeta med spridning av resultat till avnämare, t.ex. genom policy briefs och riktade seminarier. Löpande samverkan med CECs avnämarnätverk är en central del i projektet.

Kvalifikationer
Vi söker en person med doktorsexamen i ekologi, agronomi, miljövetenskap eller liknande, och med dokumenterad kunskap om agroekologi, modellering, och jordbrukspolicy.

Erfarenhet av forskning eller analys relaterad till markanvändning i de gröna näringarna, dokumenterad erfarenhet av kvantitativa metoder och programmering (t.ex. i R, MATLAB, ArcGIS m.m.), ekologisk modellering och samverkan med avnämare är meriterande.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla: 

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4347
Kontakt
 • Henrik Smith, professor, +46 46 222 93 79; henrik.smith@biol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-08
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb