Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå inom statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Anställningen utgörs av minst 50 procent forskning och upp till 50 procent undervisning och administration. Undervisning sker på både svenska och engelska. Vi ser gärna att den sökandes forskningsinriktning bidrar till någon av institutionens forskarmiljöer.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningsgrund
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att utföra arbetsuppgifterna väl. Såväl vetenskaplig förmåga som pedagogisk förmåga ska beaktas. Den sökandes förmåga att självständigt planera, utveckla och genomföra forskning och utbildning av hög kvalitet inom ämnesområdet anses mycket viktigt. Institutionen har ett kollegialt arbetssätt. God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt.

Befordran
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidareanställning somuniversitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk utveckling under anställningstiden, med betoning på följande kriterier: 

 • Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.
 • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
 • Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.
 • God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till institutionens verksamhet.
 • Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.
 • Pedagogiska kurser i den omfattning som behövs för behörighet som lektor. Vid prövning till lektor kommer lika vikt att läggas vid bedömningen av den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (se https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/anvisningar_for_ansokan_till_lararanstallning_och_ansokan_om_befordran_sve.pdf).

I publikationsförteckningen anges de maximalt 5 skrifter som den sökande åberopar i första hand. Dessa skrifter ska bifogas ansökan. Till ansökan ska även bifogas en forskningsplan (ca 2-4 sidor) som anger vilken forskning den sökande avser att ägna sig åt under anställningstiden som biträdande universitetslektor.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4355
Kontakt
 • Björn Badersten, prefekt, bjorn.badersten@svet.lu.se
 • Jakob Gustavsson, studierektor , jakob.gustavsson@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46 222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46 222 93 62
Publicerat 2020-01-08
Sista ansökningsdag 2020-02-16

Tillbaka till lediga jobb