Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är fokuserat på oförstörande provning och övervakning av hälsotillståndet hos olika byggda konstruktioner, ibland förkortat som NDT (Non-Destructive Testing och SHM (Structural Helth Monitoring). Anställningen är i första hand uppbyggd kring att planera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt kring dynamisk injektering baserad på återkopplad resonans, generering av fyrkantvåg samt tryckslag. Detta ska ske genom användning och tolkning av olika kombinationer av signalbehandling, elektronisk styrning av hydraulsystem, datorbaserad mätteknik och reglerteknik, tryckvågutbredning i flytande material, cementinjekteringsteknik, ultraljudteknik, resonansfenomen och olinjäritet. Den oförstörande provningen och övervakningen skall i de aktuella forskningsprojekten tillämpas inom tunnelbyggnad - särskilt injekteringsbehov och effektivisering av injektering,

Till detta kommer medverkan och erfarenhetsåterföring vid inledningen av ett fyraårigt forskningsprojekt uppbyggt kring en nyanställd doktorand. Projektet är inriktat på att försöka utveckla metodik för att kunna detektera korrosionsskador i den tätplåt som är ingjuten i betong i reaktorinneslutningen i svenska kärnkraftverk och som skall garantera gastäthet i händelse av sprickbildning i betongen. Detta ska ske genom användning och tolkning av olika kombinationer av signalbehandling, datorbaserad mätteknik, ultraljudteknik, utvärdering av olinjäritet, sannolikhetsbaserade metoder och numerisk simulering.

Externa medel för att finansiera forskningen ovan har beviljats med drygt 6 Mkr. Därutöver diskuteras flera eventuellt kommande forskningsprojekt med liknande inriktning: Tätskiktsproblematik i broar med Trafikverket samt med Energiforsk tryckprovning i Ringhals och samarbete med VTT i Finland avseende undersökningsteknik i betong i kärnkraftverk.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Inledande planering och projektledning av ovan nämnda forskningsprojekt.
 • Forskning inom ovan nämnda forskningsprojekt.
 • Erfarenhetsöverföring till samt inskolning och eventuell biträdande handledning av nyanställd doktorand inom det aktuella ämnesområdet.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen och innehavande av docentur inom ämnesområdet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Kännedom om och förmåga att handha de mätinstrument och programvaror som krävs för att kunna fullfölja de aktuella forskningsprojekten.

Meriterande för anställningen

 • Förtrogenhet med uppdragsgivarna SSM, Energiforsk, BeFo och SBUF .

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad anställning, 8 månader, 100% (med början senast 1/2 2020)

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4379
Kontakt
 • Gerhard Barmen, +46462229657
Publicerat 2020-01-07
Sista ansökningsdag 2020-01-20

Tillbaka till lediga jobb