Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Forskningsmiljö

Den aktuella postdoktortjänsten knyts till det ämnesöverskridande nätverk av forskare på Språk- och litteraturcentrum (SOL) inom fonetik, japanska, nordiska språk och tyska, som arbetar med forskningsfrågor som för samman prosodi, syntax och informationsstruktur. Den aktuella forskningen har lång tradition vid Lunds universitet och ligger både teoretiskt och empiriskt på områdets frontlinje. Den internationellt välrenommerade prosodiforskningen inom fonetik vid SOL bottnar i upptäckter på 1970-talet som fick stort inflytande på utvecklandet av nya prosodimodeller i hela världen. Under senare år har interaktion mellan prosodi och syntax undersökts med hjälp av spjutspetsmetoder för hjärnavbildning. Inom nordiska språk och tyska utvecklas modeller för att beskriva prosodi och syntax och deras relation till informationsstruktur, både i svenska, tyska och andra germanska språk. Inom japanska arbetar man experimentellt och teoretiskt med att beskriva gränssnitten mellan syntax, prosodi och informationsstruktur i japanska. Forskningsmiljön innefattar såväl kontrastiva, komparativa och typologiska som neurolingvistiska data och analyser. Det finns en rik seminariemiljö inom området med Grammatikseminariet, Forskarseminarierna i lingvistik och nordiska språk, Lund Circle of East Asian Languages (LCEAL)s seminarieserie, samt det nya fonologiseminariet.

Arbetsuppgifter

Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna samverka med andra forskare inom ämnet. Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön bland annat genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet, och därmed stimulera den teoretiska diskussionen, bidra med egna studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan.

Det krävs mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande i fallande ordning:

 • avhandling och/eller senare publikationer inriktad(e) huvudsakligen på något av områdena prosodi, syntax och informationsstruktur, eller på gränssnitt mellan dessa
 • tidigare erfarenhet av forskning om prosodi

Ansökan ska skrivas på engelska för att möjliggöra bedömning av internationell sakkunnig. Den ska innehålla följande:

 • undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • syfte och frågeställning
 • teori och metod
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
 • tidsplan och förväntade resultat
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4411
Kontakt
 • Henrik Rahm, biträdande prefekt, www.sol.lu.se/person/HenrikRahm
 • Mikael Roll, FFU-ansvarig, www.sol.lu.se/person/MikaelRoll
 • Lena Kandefelt, personalchef, www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-01-30
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Tillbaka till lediga jobb