Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Forskargruppen

CTG (https://www.ctg.lu.se/) är en prioriterad forskningsinfrastruktur vid Medicinska Fakulteteten, Lunds Universitet, som erbjuder expertkunskap och service inom olika sekvenseringsbaserade teknologier till forskare vi Lunds universitet och inom Region Skåne. CTG samfinansieras av Lunds Universitet, Region Skåne och SciLifeLab. Vid centret finns stor expertis inom sekvenserings- och genomikteknologier, och sett både i nationellt och internationellt perspektiv ligger enheten i teknisk framkant med tillgång till mycket kraftfulla sekvenseringsinstrument (t.ex. Illuminas NovaSeq såväl som instrument för långa läsningar, t.ex. Oxford Nanopore GridION) och metoder för single cell-analyser. För beräkningar använder centret ett dedikerat kluster vid Lunds Universitets superdatorcentrum (LUNARC). CTG arbetar nära Centrum för Molekylär Diagnostik (CMD), Region Skåne, i toppmoderna och särskilt anpassade lokaler för att kunna ge service till forskare inom Lunds universitet och Region Skåne och möjliggöra snabb implementering av forskningsfynd till patientnytta i form av förbättrad klinisk diagnostik. CTG utgör tillsammans med CMD även en facilitet (Clinical Genomics Lund, del av Diagnostics Development-plattformen) inom den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab, och är en av de drivande aktörerna inom det nationella sekvenseringsinitiativet Genomic Medicine Sweden (https://genomicmedicine.se/). CTG har idag ett femtontal anställda med kompetens inom molekylärbiologi, bioinformatik och systemutveckling.

Inom forskargruppen värnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker härmed en driven biträdande forskare för att operativt leda delar av CTG samt tillsammans med föreståndaren för CTG representera CTG och Clinical Genomics Lund inom SciLifeLab. Anställningen är tillsvidare på 100% med önskat tillträdesdatum den 23 januari eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Arbetsuppgifter

Den aktuella tjänsten som Biträdande Forskare är en operativt ledande befattning inom delar av CTG och en koordinerande befattning mellan verksamheterna inom CTG och CMD. Du kommer också att representera Clinical Genomics Lund som utgör en del av Diagnostics Development plattformen inom SciLifeLab. Du kommer att arbeta i nära samverkan med CTG:s föreståndare och koordinator och ingå i dess ledningsgrupp. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:

 • Operativt ledningsansvar för delar av CTGs verksamhet, särskilt gällande ny teknikutveckling, utåtriktad verksamhet och samordning med CMD.
 • TillsammansmedföreståndarenförCTGrepresenteraClinicalGenomicsLundinomDiagnostics Development plattformen inomSciLifeLab.
 • Projektledning, i synnerhet av strategiskt viktiga translationella forskningsprojekt som kan leda till ny förbättrad diagnostik
 • Nära samverkan med operativt ansvariga för CMD

Möjlighet att delta i nationella spjutspetssamarbeten inom genomik och bioinformatik, t.ex. via SciLifeLab och det svenska nationella sekvenseringsinititivet Genomic Medicine Sweden. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom CTG kan bli aktuella.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

 • Magisterexamen, t.ex. inom molekylärbiologi, biomedicin eller bioinformatik.
 • Doktorsexamen inom relevant ämnesområde, t.ex. molekylärgenetik, genomik eller bioinformatik.
 • Tidigare erfarenhet av uppbyggnad och ledning av forskningsinfrastruktur/”core”-facilitet.
 • Mycket god kännedom om olika sekvenseringsteknologier och/eller bioinformatik.
 • Mycket god kännedom av användning av olika sekvenseringsteknologier inom klinisk diagnostik.
 • Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
 •  

Meriterande för anställningen är:

 • Tidigare erfarenhet av ledningsarbete och samverkan mellan universitet och sjukvård.
 • God kännedom om den regionala sjukvårdsorganisationen.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 23 januari eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/36
Kontakt
 • Thoas Fioretos, rekryterande chef, +46462224595
 • Tilde Lindgren, personalsamordnare, 046-2220000
Publicerat 2020-01-10
Sista ansökningsdag 2020-01-24

Tillbaka till lediga jobb