Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Arbetsuppgifter
Den stora hadronkollideraren (LHC) vid CERN är världens kraftfullaste accelerator. ALICE experimentet (http://alice-collaboration.web.cern.ch/) fokuserar på kollisioner mellan tunga joner vid LHC energier. Vårt mål är att studera starkt växelverkande materia vid extrema energitätheter, där man väntar sig att det s.k. quark-gluon plasmat (QGP) skapas. Detta plasma, och dess egenskaper är av grundläggande intresse i QCD. För detta ändämål utför vi en svit av mätningar av olika partiklar (mestadels hadroner) producerade i tungjonskollisioner. ALICE studerar också proton-proton kollisioner både för jämförelser med bly-bly kollisioner och i fysikområden där ALICE är konkurrenskraftigt med de andra LHC experimenten. Av särskilt intresse är till vilken grad samma sorts fysik (QGP?) kan finnas i mindre (pp) och större (PbPb).

ALICE-gruppen har för närvarande 3 seniora medlemmar: Peter Christiansen, Alice Ohlson och David Silvermyr, aktiva emeritus, samt 4 doktorander. Vi välkomnar en ny postdoktor in i vår grupp för att delta i denna forskning. Den framgångsrike sökande kommer att arbeta med analys av ALICE-data, särskilt med data från ALICE Time Projection Chamber (TPC). Lund-gruppens intresseområden inom forskning inkluderar studier av identifierade partikelspektra och korrelationer i tungjonskollisioner. Den framgångsrike sökande förväntas fokusera på studier  av partiklar med olika strange-kvark innehåll. Medverkan på heavy flavor analys med existerande och framtida dataset kan vara en ytterligare aktivitet.
Förutom detta, kan även en viss FoU-aktivitet ske för att förbereda för framtida experiment och/eller uppgraderingar av ALICE.

Den framgångsrike kandidaten kommer att ges möjlighet att hjälpa till med att handleda masterstudenter. Aktiviteterna är vid Fysiska institutionen, Lunds universitet. Dock kommer många CERN-besök att krävas.

Behörighet
Behörig är den som har en doktorsexamen, eller en internationell examen ekvivalent till en doktorsexamen, inom ämnesområdet för denna positionen, inte äldre än tre år efter sista ansökningsdagen. Under speciella omständigheter, t ex sjukdom, kan doktorsexamen vara något äldre.  

Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Bedömningsgrund
Huvudkraven för anställningen är tidigare erfarenhet av detektor och analysarbete i partikelfysik, färdighet i att samarbeta i stora kollaborationer och akademiska meriter.  Programmeringsvana i C++ är relevant för anställningen. Sökanden måste kunna visa deras färdigheter i forskning genom kvalitén i avhandlingsarbetet och andra publikationer. Ansökan måste inkludera en forskningsplan som visar sökandens egna idéer inom ramen av Lundgruppens aktivitet.

 Förutom ovanstående kommer följande kriterier tillämpas:

 • Relevans och genomförbarhet av forskningsplanen
 • Internationell erfarenhet
 • Resultat och erkännanden som attesterar sökandens forskningsfärdighet
 • Förmåga till utåtriktad verksamhet

Bedömningen av sökanden kommer ta hänsyn till deras erfarenhet, kunskap och andra kvaliteter. Sökandens förmåga att använda sina färdigheter och erfarenheter till att stärka existerande aktiviteter i Lund, blir en del av bedömningen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Ansökningsförfarande
Huvudkraven för anställningen är tidigare erfarenhet av detektor och analysarbete i partikelfysik, färdighet i att samarbeta i stora kollaborationer och akademiska meriter.  Programmeringsvana i C++ är relevant för anställningen. Sökanden måste kunna visa deras färdigheter i forskning genom kvalitén i avhandlingsarbetet och andra publikationer. Ansökan måste inkludera en forskningsplan som visar sökandens egna idéer inom ramen av Lundgruppens aktivitet.

 Förutom ovanstående kommer följande kriterier tillämpas:

 • Relevans och genomförbarhet av forskningsplanen
 • Internationell erfarenhet
 • Resultat och erkännanden som attesterar sökandens forskningsfärdighet
 • Förmåga till utåtriktad verksamhet

Bedömningen av sökanden kommer ta hänsyn till deras erfarenhet, kunskap och andra kvaliteter. Sökandens förmåga att använda sina färdigheter och erfarenheter till att stärka existerande aktiviteter i Lund, blir en del av bedömningen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/84
Kontakt
 • David Silvermyr, universitetslektor, +46 46 222 76 74, david.silvermyr@hep.lu.se
 • Magdalena Brossing,personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-01-29
Sista ansökningsdag 2020-02-25

Tillbaka till lediga jobb