Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, LUNARC

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

LUNARC är ett centrum vid Lunds universitet som initierar och stödjer verksamhet och samarbete inom forskning och utbildning gällande högprestandaberäkningar (HPC). Till de allmänna tjänster som LUNARC ska tillhandahålla hör uppgifterna att verka för långsiktig kompetensuppbyggnad och att externa utrustningsresurser inom området tillförs universitetet. LUNARC driver idag beräkningsresurser med tillhörande lagringsresurser. Till dessa beräkningsresurser har LUNARC också utvecklat en fjärrskrivbordsresurs, LUNARC HPC Desktop, där användarna kan logga in till ett fjärrskrivbord och använda grafiska applikationer med stöd för hårdvaruaccelererad grafik.

LUNARC (www.lunarc.lu.se) har idag 12 medarbetare bestående av systemingenjörer, applikationsexperter och utvecklare. LUNARC är en avdelning inom Institutionen för byggvetenskaper på LTH, men är en LU gemensam resurs.

Arbetsuppgifter
Denna anställning ingår i QIM projektet som drivs i samarbete med Danmarks Tekniska Universitet, Köpenhamns universitet och MAX IV. Projektet syftar till att utveckla lösningar och arbetsflöden inom 3D- och 4D-bildanalys samt att stödja forskare från olika discipliner inom 3D- och 4D-bildanalys. I arbetsuppgifterna ingår att betjäna samarbetspartners inom QIM-projektet kopplat till 3D- och 4D-bildanalys samt röntgen/neutron-tomografi där också MAX IV ingår.

I arbetsuppgifterna för denna postdoktor ingår att:

 • upprätta en plattform för bildanalys vid LUNARC HPC-center som består av lättillgängliga verktyg och arbetsflöden baserade på vanligt förekommande mjukvaruplattformar, såsom Python och MATLAB.
 • utveckla matematiska avbildningsalgoritmer för att vid behov hantera de projektspecifika utmaningar.
 • ge användarstöd till forskare med olika vetenskapliga bakgrunder som arbetar med 3D- och 4D-bilddata. Detta inkluderar tomografisk rekonstruktion, bildbehandling, bildsegmentering och visualisering.
 • tillhandahålla utbildning för användare i form av kurser, seminarier och workshops samt att utveckla online-handledningar och exempel för ”typiska” bildanalysutmaningar.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn kommer att vara en del av ett team av forskare i QIM projektet från Lunds universitet, Danmarks Tekniska Universitet och Köpenhamns universitet. QIM projektet syftar till att utveckla programvara för analyser av prover inom ett brett spektrum av vetenskapliga discipliner samt att arrangera workshops för användare för att stödja användning av bildanalysprogramvara. QIM teamet kommer även samarbeta med andra forskare direkt i gemensamma projekt eller som konsult. Tjänsten kommer att lokaliseras på LUNARC.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Avlagd doktorsexamen i numerisk analys, datavetenskap, bildanalys, fysik eller en relaterad disciplin krävs för tjänsten. Sökanden ska vidare ha praktisk erfarenhet av att analysera data från avancerade röntgenexperiment samt besitta kompetens inom röntgenmetoder och 3D bildanalys.

Kandidaten bör ha dokumenterad erfarenhet inom följande områden:

 • Linux / Unix-baserade system.
 • Installation och underhåll av vetenskaplig programvara.
 • Vetenskaplig programmering i ett eller flera av följande språk: Python, MATLAB, C/C ++, Fortran.
 • Bildanalys och visualisering.
 • God kommunikativ förmåga.
 • Förmåga till självständigt arbete i projektet, men även som en del av ett team tillsammans med forskare och forskargrupper.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning och anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter
Erfarenhet inom följande områden kommer att betraktas som meriterande:

 • Kunskap om röntgen- eller neutronmetoder.
 • 3D-bildanalys.
 • Erfarenhet av utveckling av dataanalysalgoritmer.
 • Erfarenhet från röntgentomografi eller liknande.
 • Kunskap om tomografisk rekonstruktion.
 • Erfarenhet av utbildning / undervisning.
 • Kunskap i svenska i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vid utvärderingen kommer hänsyn tas till bla problemlösningsförmåga och analytisk förmåga, god samarbetsförmåga och initiativförmåga samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera avdelningen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/154
Kontakt
 • Jonas Lindemann, avdelningsföreståndare, +46 46 222 81 62
 • Stephen Hall, universitetslektor, +46 46 222 45 89
Publicerat 2020-02-12
Sista ansökningsdag 2020-02-27

Tillbaka till lediga jobb