Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Mycket resurser har lagts på att bevara och sköta ängs- och betesmarker, för att motverka förlust av biologisk mångfald i kulturlandskapet. Att vända den nuvarande negativa utvecklingen genom att bara fokusera på dessa ytor i sig är dock svårt, eftersom de ängs- och betesmarker som redan har förlorats är svåra att restaurera och dyra att sköta på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. Dessutom sköts dessa marker idag främst som betesmarker, vilket resulterat i en brist på viktiga blomresurser för många insekter under sommarmånaderna. I det här projektet kommer vi att undersöka om skötseln i det omgivande landskapet – med fokus på att öka tillgängligheten av blomresurser under kritiska perioder – kan öka markernas bevarandevärde för blombesökande insekter. 

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att designa och utföra fältexperiment för att undersöka om riktad skötsel av det omgivande landskapet kan öka naturbetesmarkernas bevarandevärde för blombesökande, mobila insekter. Specifikt så kommer doktoranden att undersöka åtgärder som skapar komplementära födoresurser – framförallt sent på säsongen när betestrycket ofta är hårdare – och därvid potentiellt minska utdöenderisker och främja populationstillväxt för pollinerande insekter i naturbetesmarker. För att åstadkomma detta kommer doktoranden att kombinera observationsstudier och fältexperiment med metaanalys av existerande data, för att utröna vilken påverkan en ökad tillgång på blomresurser i det omgivande landskapet kan ha på mängden bin och fjärilar i naturbetesmarker. Doktorandprojektet kommer att vara förlagt i en attraktiv forskningsmiljö vid Institutionen för biologi, Lunds universitet.

Kvalifikationer

Vi söker en högst motiverad person med en Masterexamen (inklusive ett examensarbete på 30hp eller mer) i biologi, miljövetenskap, ekologi eller liknande, och med dokumenterad kunskap om forskning relaterad till biologisk mångfald och/eller bevarandebiologi. Kunskap om landskapsekologi, zooekologi, och/eller agriekologi är meriterande. Tidigare erfarenhet av att designa och utföra fältexperiment och fältinventeringar är en fördel, så även dokumenterad förmåga att använda GIS och att genomföra statistiska analyser. Vi förväntar oss att den sökande är en lagspelare med goda kommunikationsfärdigheter på engelska. Körkort är ett krav. Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.


Ansökan

Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och 
din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/197
Kontakt
  • Henrik Smith, rekryterande chef , +46 46 222 93 79
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-23
Sista ansökningsdag 2020-02-23

Tillbaka till lediga jobb