Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Målet med projektet är att utveckla beräkningsmodeller för strömnings-struktur interaktioner hos fågelfjädrar. Modellerna utvecklas i en kombination av experimentella mätningar och numeriska metoder. Syftet är att studera hur effektiva de passiva aerodynamiska kontrollmekanismer vi finner hos fjädrar är med hjälp av beräkningsmässiga experiment. Det långsiktiga målet är att använda kunskapen från projektet för att studera och utforma nya vingkoncept för flygplan och vindkraftverk.
Fåglar har en bättre flygprestanda än något flygande fordon av liknande storlek som människan någonsin har lyckats skapa. Fåglarnas unika vinge byggs upp av enskilda fjädrar. Fjädrar är döda strukturer, vilket ger en aeroelastisk flödeskontroll, med mer än 150 miljoner år av prestandaoptimerande evolution bakom sig. Resultaten från det här projektet kommer att ge oss en djupare förståelse för de faktorer som har format fjädrarnas evolution.

Tjänsten är placerad vid Biologiska institutionen vid LU, men är ett samarbetsprojekt med forskare vid Lunds Tekniska Högskola.

Arbetsuppgifter

Fjädrar är extremt komplexa strukturer och i detta projekt planerar vi studera om fjädrarnas struktur ger passiva flödeskontrollmekanismer som optimerar flödet över fjädrarna. Flaxande vingar ger ett kontinuerligt föränderligt flöde över fjädrarna och att simulera denna dynamiska process kräver strömnings-strukturinteraktionsmodeller (FSI), som på grund av den extrema detaljnivå som krävs för att modellera fjädern kommer att kräva intensiva beräkningar.
FSI-modellen kommer att verifieras med hjälp av aerodynamiska mätningar av riktiga fjädrar, med mätningar av mekaniska egenskaper i böjexperiment och deformationsstudier av aerodynamiskt belastade fjädrar i en vindtunnel.

Kvalifikationer

Detta är ett tekniskt och intellektuellt utmanande projektet. Sökande bör företrädesvis

 • Civilingenjör, eller motsvarande, med relevanta kunskaper inom struktur- och/eller strömningsmekanik.
 • Dokumenterad erfarenhet av FSI, CFD eller CSM
 • Dokumenterad (bifogas ansökan) erfarenhet av strukturell och/eller strömningsmekanisk modellering i Masterprojekt eller motsvarande.
 • Höga betyg i kurser rörande materialegenskaper och strömningsmekanik är meriterande.
 • Förmåga till självständigt arbete.
 • Att kunna läsa och skriva akademiska texter på engelska är ett krav.
 • Viktiga egenskaper är kreativ problemlösande förmåga, att vara självgående och uthållig.
  Den sökande förväntas ha ett intresse för biologi. Om den sökande saknar biologiska kunskaper förväntas hen att ta till sig grundläggande biologisk kunskap under doktorandstudierna.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/231
Kontakt
 • Christoffer Johansson Westheim, rekryterande chef, +46462224955, christoffer.johansson@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-23
Sista ansökningsdag 2020-03-08

Tillbaka till lediga jobb