Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet utökar och förstärker för närvarande den materialvetenskapliga forskningen för att utveckla ett av Europas framtida ledande materialvetenskapliga centrum. Vår profil täcker ett brett spektrum av materialvetenskaplig forskning, där vi stärker våra länkar till vår nya infrastruktur i världsklass, Max IV-synkrotronen och European Spallation Source (ESS). I detta sammanhang ledigkungör härmed Kemiska institutionen vid Lunds universitet, teknisk fakultet, en tjänst som professor i materialkemi, med inriktning mot syntes av oorganiska material. Den framgångsrika kandidaten kommer att vid Kemiska institutionen bidra med en ny, långsiktig och oberoende forskningsriktning inom detta ämnesområde.

Vi letar efter en kandidat med en stark internationell forskningsprofil som främst fokuserar på syntes av oorganiska material, och kommer att ansluta sig till oss för att utvidga materialforskningen till nya områden. Forskningen är fokuserad på ett brett spektrum av möjliga typer av oorganiska material och inkluderar materialkarakterisering där så är lämpligt, samt syntes av hybridmaterial.

Kemiska institutionen erbjuder ett rikt utbud av infrastrukturer för materialsyntes som skulle vara tillgängliga för kandidaten, inklusive anläggningar för våt- och torrsyntes inklusive Schlenk-linjer, handskboxar, högtemperaturugnar och bågugnar. Renrumsfaciliteter är också tillgängliga vid Lund Nanolab, som är en del av MyFab-organisationen i Sverige. En rad karakteriseringsutrustningar är dessutom tillgängliga, inklusive moderna röntgendiffraktometrar (pulver och enkristall), masspektrometrar, flytande och fast tillstånd NMR-spektrometrar och annan standardkarakteriseringsutrustning. Vi är också värd för det nationella centrumet för högupplöst elektronmikroskopi med en FEG-SEM och tre TEM, inklusive ett unikt högupplöst in-situ TEM byggt för gasexponering av prover vid höga temperaturer.

Ämne
Materialkemi med inriktning mot syntes av oorganiska material

Särskild ämnesbeskrivning
Forskning i materialkemi med inriktning mot syntes av oorganiska material kan bäst beskrivas som utveckling av nya metoder för att syntetisera funktionella material och att studera sambandet mellan struktur och egenskaper. Exempel på material är bulkmaterial, tunnfilmsmaterial, nanomaterial, porösa material, kompositer, metallegeringar, och keramiska material. Intressanta eller potentiellt användbara egenskaper kan t.ex. vara fotokemiska, magnetiska, optiska, elektriska strukturella eller katalytiska egenskaper. Viktiga användningsområden finns inom hållbar energiframställning och energilagring, elektronik, miljö och hälsa.

Det forskningsområde som utlysningen handlar om är materialkemi med inriktning mot syntes av oorganiska material. Större tyngdpunkt skall ligga vid syntes än vid karakterisering av material. Större tyngdpunkt skall vidare ligga vid oorganiska material än vid organiska material. Kompositmaterial där en viktig del är oorganiska beståndsdelar får anses av lika vikt som rent oorganiska material.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har:

 • Visat vetenskaplig skicklighet.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.


Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad förmåga att ansöka om och attrahera extern finansiering.
 • Dokumenterad erfarenhet av utveckla och leda forskningsprojekt.


Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/ 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/238
Kontakt
 • Charlotta Turner, +46462228125
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2020-10-14
Sista ansökningsdag 2021-01-06

Tillbaka till lediga jobb