Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Anställningen är placerad inom projektet Etik för autonoma system och AI, som är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). doktoranden kommer att vara en del av forskarskolan inom WASP-HS.

Målet med doktorandprojektet är att undersöka hur förtroende mellan en människa och en robot kan utvecklas till följd av deras interaktion. Ett särkilt fokus är icke-verbala signaler som påverkar förtroende. En relaterad fråga är vilka aspekter av en robot som leder till att den blir en del av gruppen, som en del av familjen eller arbetsgruppen. Den tvärvetenskapligta metodiken baseras på 1) analys av psykologiska och kognitiva teorier om förtroende och gruppidentifiering; 2) analys av beräkningsmodeller för förtroende; 3) kognitiv modellering av mekanismerna bakom förtroende och gruppidentifiering för humaoidrobotar; 4) experimentella studier av människa-robot- och robot-robot-interaktion.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

Erfarenhet inom relevanta delar av både det tekniska och det humanistiska området är meriterande för anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Till ansökan ska bifogas:

- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)

- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå

- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art

- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet

- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå

- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument (uppsatser, artiklar, projektplan) ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2020-08-17
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/287
Kontakt
  • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Christian Balkenius, projektledare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Tobias Hansson Wahlberg, biträdande prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-02-01
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb