Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställningen är placerad inom projektet Etik för autonoma system och AI, som är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and society (WASP-HS). Doktoranden kommer att vara en del av forskarskolan inom WASP-HS.

Målet med doktorandprojektet är att undersöka hur olika etiska regeluppsättningar kan användas för att kontrollera en robot i praktisk interaktion med människor eller andra robotar. Fokus ligger på konsekvenserna av interaktionen mellan en liten uppsättning robotar eller mänskliga agenter och omfattar: 1) systematisk analys av klassiska etiska teorier ur ett algoritmiskt perspektiv - Kan de översättas till kod som kan köras på en robot? 2) analys av de praktiska kraven på robotarnas förmåga att följa var och en av de olika teorierna; 3) experimentella tester av olika etiska system i människa-robot- och robot-robot-interaktion.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

Erfarenhet inom relevanta delar av både det tekniska och det humanistiska området är meriterande för anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Till ansökan ska bifogas:

- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)

- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå

- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art

- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet

- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå

- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument (uppsatser, artiklar, projektplan) ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-08-17
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/288
Kontakt
  • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Christian Balkenius, projektledare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Björn Petersson, docent, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Tobias Hansson Wahlberg, biträdande prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-02-01
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb