Lunds universitet, institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Forskargrupp:

Lunds Universitets Diabetes Centrum (LUDC; www.ludc.med.lu.se) utlyser härmed en tjänst som anslagsadministratör. LUDC är ett av världens största diabetescentra med cirka 300 anställda (forskare och övrig personal) som arbetar för att förebygga diabetes samt förbättra diagnostik och behandling av diabetes. För att nå dessa mål arbetar vi vid centret för att kombinera expertis inom genetik, epidemiologi, bioinformatik, molekylär och cell biologi, fysiologi och klinisk diabetes och endokrinologi. LUDC har en stor samling biobanker och databaser med helgenomsdata länkat till nationella register med information rörande sjukdomsuppkomst och sjukdomsförlopp, såväl som länkat till register rörande behandling och respons på behandling. Centret har egna plattformar för de flesta molekylära genetiska metoder och metabolomik. Omics-information kombinerat med utförlig fenotypdata möjliggör att vi kan använda oss av ”systems medicine” för att förstå komplexiteten av diabetes. En viktig del för LUDC är att utveckla individanpassad behandling för att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter med diabetes.

Vi letar nu efter en anslagsadministratör med relevant yrkeserfarenhet för att hjälpa till på alla nivåer i ett projekts livscykel, inklusive identifiering av lämpliga anslagsutlysningar (nationella och internationella), projektansökningar, projektledning och rapportering, d.v.s. både pre-award och post-award. Som vår anslagsadministratör kommer du regelbundet interagera med LUDCs forskare såväl som med administratörer, kommunikatörer, jurister, innovationshandläggare, finansiärer, ekonomer och bibliometriker. Du kommer att ha en central roll i att sammanföra olika aktörer i miljön och utifrån denna position bli involverad i att utforma olika aktiviteter inom centret. Sökanden förväntas ha utmärkta kommunikationsförmågor, en vilja att interagera med andra forskare och att bidra till centrets gemensamma mål.

Anställningen är på heltid och tillsvidare. Provanställning kan förekomma. Start enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Pre-award arbetsuppgifter:

 • att coacha och ge råd till forskare som ska ansöka om forskningsmedel.
 • identifiera lämpliga utlysningar och priser (via prenumeration från Research Professional, interna LU websidor och finansiärers hemsidor) och tillgängliggöra informationen för LUDCs forskare genom lämpliga kanaler.
 • hjälpa till med anslagsansökningar där större nationella och internationella konsortier ingår (tolkning av utlysningstext, skriva ansökan, bereda budget, skriva budgetmotivering, arbeta med layout, ta fram tillhörande efterfrågat underlag, skicka in ansökan) och säkerställa att interna hanteringsordningar vid Lunds universitet uppfylls.
 • bistå enskilda forskare med anslagsansökningar (tolkning av utlysningstext, skriva ansökan, bereda budget, skriva budgetmotivering, arbeta med layout, ta fram tillhörande efterfrågat underlag, skicka in ansökan).
 • coacha yngre forskare så att de förbättrar sina färdigheter i att skriva anslagsansökningar t.ex. genom att arrangera workshops.

Post-award arbetsuppgifter:

 • koordinera och vara sekreterare vid styrelsemöten och ledningsgruppsmöten för det strategiska forskningsområdet Exodiab och för styrelsemöten för LUDC-IRC (Industrial Research Centre beviljat av Strategiska Stiftelsen; SSF).
 • förbereda information för LUCRIS så att LU guidelines för årliga rapporter rörande forskningsaktiviteter uppfylls och är i enlighet med finansiärers krav.
 • ekonomi: (i) samarbeta med centrets ekonomer vid beredning av budget och vid budgetuppföljning för Exodiab och LUDC-IRC (inklusive löner och lokaler för personal anställd på Exodiab och LUDC-IRC anslag samt för centrets anläggningstillgångar), (ii) guida forskare i tolkning av finansiärers ekonomiska krav (iii) fakturahantering.
 • hjälpa enskilda forskare med rapporter till internationella projekt (vetenskaplig och ekonomisk; t.ex. EU, NIH, NordForsk) inklusive hjälp med att ta fram projektpresentationer och tolkning av finansiella krav.
 • intern och extern kommunikation med Exodiab/LUDC-IRCs partners och stakeholders; interaktion med finansiärer, Medicinska Fakulteten och universitetets Forskningsservice (både pre-award och post-award).
 • bistå vid anordnande av mini-symposier, årlig retreat och vid det Nationella Svenska Diabetes Summit.
 • översätta text (svenska till engelska, engelska till svenska).

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • måste vara disputerad inom medicinskt, naturvetenskapligt eller relaterat ämne, inklusive ha erfarenhet från postdoctorala studier
 • erfarenhet av att skriva vetenskapliga ansökningar
 • utmärkta färdigheter i att skriva och kommunicera på engelska och svenska.
 • visad kännedom om finansieringssystem (nationella och internationella forskningsfinansiärer inklusive EU framework-program, i synnerhet Horisont 2020).
 • erfarenhet av hela livscykeln för forskningsprojekt inklusive skriva ansökan, förhandling, projektledning, finansiell och vetenskaplig rapportering, revision och avslutning av projektet

Meriterande för anställningen är:

 • vi kommer även uppmärksamma personliga egenskaper och gynna individer som är flexibla, sociala, kan samarbeta, ta initiativ och arbeta på ett väldokumenterat sätt
 • erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö
 • självgående.
 • service-orienterad
 • förmåga att prioritera och hålla externa deadlines

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/360
Kontakt
 • Maria Gomez, professor, maria.gomez@med.lu.se
 • Claes Moreau, personalsamordnare, claes.moreau@med.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-01-31
Sista ansökningsdag 2020-03-12

Tillbaka till lediga jobb