Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskargruppen 

Forskargruppen är en del av Lunds universitets Diabetes Center. Forskningen ligger i framkant inom området diabetes forskning. Lund universitets Diabetes Center är ett av de starkaste centra för diabetes forskning i världen http://www.ludc.med.lu.se/. Forskargruppen leds av universitetslektor Nils Wierup. https://www.ludc.lu.se/nils-wierup-pi. Forskningen bedrivs i lokaler på Clinical Research Center på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. 

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi värnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. 

Vi söker nu en postdoktor inom diabetesforskning. Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdesdatum är den 1 Maj 2020 eller enligt överenskommelse. 

Projektbeskrivning 

Celltypspecifik påverkan av T2D på transkriptomet kommer att analyseras med 10X och SmartSeq2 single cell RNA-sekvensering i öar från T2D-patienter och kontroller enligt etablerade etablerade rutiner. Celltypspecifika genregleringsnät (GRN) kommer att beräknas med en ny algoritm. GRNs som representerar viktiga komponenter i beta-cellpatologi har identifierats (med hjälp av transkriptionella profiler på 5000 celler) och kommer nu att utsättas för funktionell validering. Genuttrycksprofil kommer att relateras till funktionella egenskaper hos enstaka celler, och potentiella underpopulationer av alfa- och betaceller kommer att testas med hjälp av Patch-seq. GRNs kommer att valideras funktionellt med CROP-seq och helgenom-CRISPR-screen. Hub-gener i utvalda GRNs kommer att valideras funktionellt med hjälp av CRISPR-Cas9-teknik och state of the art teknik för utvärdering av betacellsfunktion

Arbetsuppgifter

Projektet kommer att bedrivas vid Lunds universitet Diabetes Center, ett av de starkaste centra för T2D-forskning i världen. En bred grupp av kollaboratörer kommer att tillhandahålla expertis, inklusive bioinformatik och utveckling av nya algoritmer.

 • CROP-seq och CRISPR-screen kommer att utföras i samarbete med SciLifeLab, Karolinska Institutet, Stockholm.
 • Positionen kommer att omfatta en hög grad av våtlabbande för molekylärbiologi, experiment med patch-clamp samt bioinformatisk analys och tolkning av data.
 • Som post doktor kommer  du att  vara ansvarig för att planera och genomföra alla experiment och slutföra vetenskapliga rapporter med hög grad av självständighet, men med handledning av gruppledarna och stöd från vårt mentorprogram.
 • Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer 

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:
• god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • Sökande måste ha en doktorsexamen inom ett relevant område.
 • Projektet behöver en mycket motiverad person med dokumenterad kompetens inom molekylärbiologi- eller bioinformatik
 • Bra kommunikationsförmåga på engelska (skriftligt och talat) är en förutsättning.

Meriterande för anställningen är:

 • En stark bakgrund inom diabetesområdet.
 • Dokumenterad expertis inom CRISPR-Cas9-teknik, single cell  RNAseq eller patch-clamp. 

Instruktioner för ansökan:


Ansökan ska innehålla CV, publikationslista med de 5 mest relevanta publikationerna, personligt brev, referensbrev från minst en internationellt erkänd seniorforskare, examensbevis för högskoleexamen. 

________________________________________________________________

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/404
Kontakt
 • Nils Wierup, Forskargruppschef, +4640391414
 • Sofia Sönnerstedt, Personalsamordnare, +46462229876
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-02-11
Sista ansökningsdag 2020-04-21

Tillbaka till lediga jobb