Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för förbränningsmotorer är en världsledande forskningsverksamhet med fokus på motorreglering, alternativa bränslen, nya förbränningskoncept och fundamentala studier med optiska motorer. Verksamheten har ett motorlaboratorium med 12 testceller och ca 30 anställda varav ca 20 är doktorander. Motorforskningen i Lund omfattar mer än 50 forskare vilket även inkluderar personal från Förbränningsfysik, Strömningsteknik, Reglerteknik och Värmeöverföring.

Arbetsuppgifter
“Gas-Vågen Vägen till CO2 neutrala förbränningssystem” är ett projekt i samarbete med Volvo AB, och är finansierat av Energimyndigheten. Projektet fokuseras kring naturgas/biogas som ett alternativt drivmedel för hållbara transporter. Genom naturgasens sammansättning kan CO2-utsläpp reduceras med ca 20% jämfört med bensin och diesel. Naturgasen kan även ersättas med biogas vilket gör hela livscykeln i stort sett CO2-neutral. Att använda gas som bränsle i en förbränningsmotor är inget nytt, men förbränningen kan te sig väldigt olika beroende på strategi. I en konventionell gasmotor förbränns gasen på samma sätt som i en bensinmotor, även med samma nackdelar när det kommer till utsläpp och verkningsgrad. I detta projekt använder man samma princip som i en dieselmotor, dvs. direktinsprutning av gas i förbränningsrummet. Detta innebär högre verkningsgrad och lägre växthusgaser, men naturgasen beter sig olikt än flytande diesel. Din forskning kommer att innefatta att beskriva hur bränslet beter sig i kombination med okonventionella geometrier av förbrännings-rummet, till din hjälp har du främst en förbränningsmotor som är modifierad för optisk diagnostik, samt konventionella förbränningsmotorer.

Optisk diagnostik innebär att förbränningsmotorn har modifierat för visuell access in i förbränningsrummet, som i sin tur tillåter mätning med höghastighetsvideo och laserdiagnostik, tekniker som Lunds Tekniska Högskola (LTH) är välkända för.

Projektet kommer ske i nära samarbete med Förbränningsfysik vid LTH samt forskningsenheten hos Volvo AB. Resultaten kommer att presenteras i form av artiklar i internationella konferenser och tidskrifter, vilket innebär kontakt med ett stort nätverk inom transportsektorn. Slutligen sammanfattas arbetet i en avhandling.

Som doktorand är huvuduppgiften att ägna sig åt sina forskningsstudier som inkluderar forskningsprojektet och relevanta kurser på avancerad nivå. Arbetsuppgifterna kan också bestå av institutionsuppgifter i form av t.ex. handledning vid kurser och labbar (dock inte mer än 20%).

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

 • minst 90 hp med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 hp på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på avancerad nivå inom ämnesområdet eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen görs utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå med särskild tonvikt på kandidatens förmåga att presentera, förklara och försvara sitt examensarbete vid en intervju. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Den sökande bör ha en utbildning som civilingenjör/naturvetare inom relevant område som t.ex. maskinteknik, teknisk fysik, fysik eller motsvarande. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Du söker anställningen via länken längst ner i annonsen. Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/424
Kontakt
 • Marcus Lundgren, +46 46 222 48 20; marcus.lundgren@energy.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-02-28

Tillbaka till lediga jobb