Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetslaget inom ämnet freds- och konfliktvetenskap på statsvetenskapliga institutionen behöver förstärkning med en lärare som innehar specialistkompetens inom historia med särskild inriktning på försoning, genus och kultur, konfliktlösning, samt etiska perspektiv på krig och fred. På grund av Freds- och konfliktvetenskaps tvärvetenskapliga natur, ser vi helst en sökande med specialisering inom historieämnet.  

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination inom freds- och konfliktvetenskap. Kurserna behandlar historiska perspektiv på konfliktlösning, försoning med inriktning på genus och kultur, Israel-Palestinakonflikten och etiska aspekter på internationella konflikter. Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, handledning och examination. Det ses som meriterande om den sökande har undervisat på kurser rörande konfliktlösning, etiska perspektiv på krig och fred, försoning, Israel/Palestina-konflikten, samt har stor erfarenhet av handledning och examination av uppsatser i Freds- och konfliktvetenskap på kandidatnivå, särskilt med inriktning på försoning och fredsbyggande. Även undervisning inom institutionens övriga kursutbud på grund- och avancerad nivå kan förekomma. För att komplettera övrig specialistkompetens i lärarlaget ser vi gärna att sökanden har en specialisering inom historieämnet. Undervisning sker både på svenska och engelska. Uppdraget innefattar även administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan. Vi ser gärna att den sökandes forskningsinriktning bidrar till institutionens forskarmiljö avseende freds- och konfliktvetenskap.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i freds- och konfliktvetenskap, statsvetenskap, historia eller annat närliggande ämne, har visat pedagogisk skicklighet, samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor: http://sam.prodwebb.lu.se/sites/sam.lu.se/files/anstallningsordning_och_allmanna_rad_vid_anstallning_av_larare_vid_samhallsvetenskapliga_fakulteten_sv. pdf

Övriga krav och meriter
Sökande bör ha mycket goda kunskaper om forskningen om freds- och konfliktvetenskap. Sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska krävs därför i såväl tal som skrift. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Sökande bör ha god förmåga att samarbeta med arbetskamrater, kollegor samt övrig personal på institutionen. Sökande bör ha förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Anknytning till någon av institutionens forskarmiljöer är meriterande. 

Bedömningsgrund
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra grundutbildning inom freds- och konfliktvetenskap anses mycket viktigt. Att ha publicerat nationellt och internationellt är meriterande.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/427
Kontakt
  • Roxanna Sjöstedt, ämnesföreståndare FKV, roxanna.sjostedt@svet.lu.se
  • Jakob Gustavsson, studierektor, jakob.gustavsson@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-02-03
Sista ansökningsdag 2020-02-14

Tillbaka till lediga jobb