Lunds universitet, Fysiska Institutionen, Synkrotronljusfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Arbetsuppgifter
Avdelningen för synkrotronljusfysik och MAX IV-laboratoriet har ett tätt samarbete i ett antal olika områden, däribland utvecklingen av MAX IVs strålrör för högtrycksfotoelektronspektroskopi (ambient pressure x-ray photoelectron spectroscopy, APXPS) SPECIES och HIPPIE. Under de senaste åren har vi tillsammans utvecklat ett forskningsprojekt som syftar till att använda sig av APXPS för att utveckla en grundläggande förståelse för de ytfysikaliska och ytkemiska processerna bakom atomlagerdeposition (ALD), idag en av de viktigaste metoderna för tunnfilmsväxt. Denna forskning utförs inte minst vid SPECIES- och HIPPIE-strålrören, men även vid andra synkrotronljusanläggningar. Därutöver används SPECIES- och HIPPIE-strålrören bl.a. inom katalys-, nanomaterials-, aerosol-, batteri- och vätskecellsforskningen.

Arbetsuppgifterna som ingår i tjänsten är:

 • att tillämpa APXPS inom ALD-forskningen och utveckla sitt eget forskningsprojekt inom denna forskningskomplex; det är möjligt och uppmuntras att postdoktorn använder sig av de möjligheterna för forskning med andra experimentella och/eller teoretiska metoder som ges vid MAX IV-laboratoriet, Lund Nano Lab, avdelningen för synkrotronljusfysiks forskningslaboratorier, andra synkrotronljusanläggningar, etc.
 • att delta i forskargruppens aktiviteter, såsom experiment vid olika forskningsanläggningar, dataanalys och publicering,
 • att delta i användarstödet vid SPECIES-strålröret och därigenom vara delaktig i den forskning som bedrivs av externa användare vid MAX IV-laboratoriet och att samarbeta med användarna.

Kvalifikationer
Den sökande måste ha avlagt doktorsexamen i fysik, kemi, materialvetenskap eller annat relevant ämne. Vidare måste den sökande ha dokumenterad erfarenhet av följande:

 • den sökande måste behärska engelska flytande i tal och skrift,
 • omfattande och gedigen erfarenhet av arbete med ultrahögvakuumsinstrumentering och experiment i ultrahögvakuum,
 • gedigen erfarenhet av dataanalys, gärna inklusive erfarenhet av analys och behandling av stora datamängder,
 • programmeringserfarenhet,
 • vana av att skriva vetenskapliga texter och av att publicera sig.

Meriterande kvalifikationer:

 • erfarenhet av synkrotronbaserad högtrycksfotoelektronspektroskopi (APXPS) och fotoelektronspektroskopi i ultrahögvakuum (XPS),
 • erfarenhet av förberedning och genomförande av stråltider vid synkrotronljusanläggningar,
 • erfarenhet av andra yt- och materialkarakteriseringsmetoder (AFM, TEM, SEM) och andra synkrotronljusmetoder (t ex XAS, PEEM, etc.),
 • erfarenhet av arbete med atomlagerdeposition (ALD),
 • erfarenhet av Igor Pro och/eller Python,
 • erfarenhet av samarbete med teoretiker inom täthetsfunktionalteoriområdet (DFT) eller egen erfarenhet av arbetet med DFT.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/459
Kontakt
 • Joachim Schnadt, professor, +46 46 222 392 5
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-02-10
Sista ansökningsdag 2020-03-09

Tillbaka till lediga jobb