Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Med aerosol menar vi en partikelsuspension i en gas eller en gasblandning. Den vanligaste aerosolen är vår omgivningsluft. Partiklar i vår luftmiljö har stora effekter på vår hälsa. Exempelvis orsakar luftföroreningar 7 miljoner dödsfall globalt varje år (ca 13% av totalantalet). Därför är det viktigt att få mer kunskap om vilka effekter olika typer av föroreningar i luften har för vår hälsa. Samtidigt har de luftburna partiklarna en kontrollerande effekt av vårt globala klimat. Aerosolforskningen vid Lunds universitet är tvärvetenskaplig och bedrivs i nära samarbete med bland annat medicinska fakulteten och med fysiska institutionen. Tillsammans har vi ett välutrustat aerosollaboratorium med en stor mängd olika instrument och metoder, som möjliggör avancerade studier av aerosoler. Mer information om institutionen och avdelningen finns på följande hemsidor http: www.eat.lth.se, www.design.lth.se.

Särskild ämnesbeskrivning
Partiklar i förbränningsemissioner är viktiga både när det gäller hälsa och klimatpåverkan. Dock saknas idag grundläggande samband mellan förbränningsegenskaper och emissionsnivåer av olika partikeltyper (fysisika och kemiska egenskaper). I tjänsten ligger fokus på forskning om partiklars bildning i förbränningsprocesser samt exponering i arbetsmiljön.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som forskare ingår att:

 • Utföra kontrollerade experimentella studier av. biomasspyrolys/förbränning från småskalig vedeldning och bränder   för att bättre förstå bildning av hälsa- och klimatrelevanta emissioner.
 • Utföra mätningar av förbränningsemissioner och biomassbaserade. nanomaterial i arbetsmiljön samt samverka med toxikologer.
 • Analysera aerosol masspektra och ljusabsorptionsdata.
 • Medverka vid vetenskaplig publicering.
 • Handledning av exjobbare/doktorander i aerosolteknik.
 • Delta i arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverka med näringsliv, myndigheter och samhälle.
 • Undervisning inom grundutbildningen vid LTH.

Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet
 • Dokumenterad erfarenhet att arbeta inom mångvetenskapliga forskningsprojekt.
 • God vana vid laboratorie- och fältmätningar inom aerosolteknik, speciellt metoden aerosol masspektrometri.
 • Visad förmåga att publicera sig i vetenskaplig litteratur.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Svenska krävs för kommunikation vid arbetsplatsmätningar

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Meriterande för anställningen

 • Bred kunskap och erfarenhet av samverkan mellan aerosolteknik, förbränningsteknik och toxikologi.
 • God förståelse för sotbildningsprocesser och hälsorelevanta partikelegenskaper

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 15 månader och avser heltid.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/512
Kontakt
 • Anders Gudmundsson, Professor, 046-222 8017 anders.gudmunsson@design.lth.se
 • Joakim Pagels, Docent, 046-221688 Joakim.pagels@design.lth.se
Publicerat 2020-02-12
Sista ansökningsdag 2020-02-28

Tillbaka till lediga jobb