Lund University, Department of Physics, div Mathematical Physics

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet. 

Ämnesbeskrivning
Forskningen kommer att baseras på projektet ”Information-to-work conversion from classical to quantum – a nanoscale electronic demon in double quantum dots”, finansierat av Foundational Questions Institute under utlysningen ”Information as Fuel”, se https://fqxi.org/grants/large/awardees/view/__details/2019-IAF/samuelsson. Ämnet är teori för stokastisk och kvantmekanisk termodynamik i fasta tillståndets system på nanoskala, med fokus på statistiska egenskaper hos termodynamiska storheter som arbete, värme och entropiproduktion. Tyngdpunkten kommer att ligga på att få grundläggande kunskaper om icke-jämvikt, fåkropparsdynamik, korrelationer och statstik för fluktuationer i nanosystem där kvantmekanik spelar en nyckelroll. Av speciell betydelse är analysen av Maxwell-demoner implementerade i system bestående av kvantprickar.

Arbetsbeskrivning
Postdoktorn förväntas genomföra teoretisk forskning om stokastisk och kvantmekanisk termodynamik i nanosystem. En stor del av arbetet kommer att utföras genom att använda avancerade analysmetoder för en statistisk beskrivning av termodynamiska- och kvanttransportegenskaper, såsom halvklassiska stokastiska vägintegraler och kvantmasterekvationer anpassade till full räkningsstatistik för arbete, värme, och entropiproduktion. De analytiska beräkningarna kommer att kompletteras med numeriska simuleringar. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Mycket goda kunskaper i engelska och förtrogenhet med avancerade teoretiska metoder för statistisk fysik och kvantmekanik är obligatoriska. Dokumenterad erfarenhet inom ämnen som stokastisk och kvantmekanisk termodynamik, fluktuationer och statistik i nanosystem och/eller kvantdynamik och icke-jämvikts egenskaper inom kvanttransport på nanoskalan betraktas som viktiga meriter.

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).nstruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

  • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
  • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
  • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
  • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/566
Kontakt
  • Peter Samuelsson, lektor, +46 46 222 90 78
  • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-02-24
Sista ansökningsdag 2020-03-31

Tillbaka till lediga jobb