Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Forskningen vid avdelningen för fasta tillståndets fysik fokuserar på olika aspekter av halvledarfysik och inkluderar allt från materialfysik till kvantfysik, samt olika tillämpningar. Avdelningen leder även NanoLund, en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för nanovetenskap och nanoteknologi vid Lunds universitet.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik och NanoLund ligger i den internationella frontlinjen inom forskning om halvledande nanotrådar, både inom materialväxt och karakterisering, såväl som inom deras användning i olika komponenter och i experiment inom grundläggande kvantfysik. Teoretisk forskning om nanotrådar och andra nanostrukturer bedrivs i nära samarbete med de experimentella aktiviteterna. Vi gör nu en strategisk satsning på en utökad verksamhet inom olika områden av kvantteknologi som kan dra nytta av den lokala expertisen inom tillverkning av nanostrukturer av exceptionellt hög kvalitet.

För mer information se: www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se/

Särskild ämnesbeskrivning I den så kallade andra kvantrevolutionen skapas, karaktäriseras och kontrolleras kvantmekaniska superpositioner och entanglement med hög noggrannhet i olika fysikaliska system. Den här utvecklingen har fördjupat vår förståelse för de fysikaliska lagar som styr världen på mikroskopisk skala och har lett till nya teknologiska koncept med fundamentalt nya egenskaper och möjligheter. Kvantteknologi strävar efter att använda superpositioner och entanglement för drastiska förbättringar av kapacitet, känslighet och hastighet hos teknologier inom till exempel beräkningar, materialvetenskap och elektronik. Den här tjänsten kommer att vara en del av Wallenberg Center for Quantum Technologies, en storskalig svensk satsning på kvantteknologi med noder i Göteborg, Stockholm och Lund.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Den här tjänsten fokuserar på teoretisk beskrivning av kvanttransport i nanostrukturer och närliggande ämnen. Mer specifikt kommer vi att sträva efter att identifiera system och förhållanden där entanglement och kvantkoherens som genereras under icke-jämviktsförhållanden gör transportegenskaperna extremt känsliga för vissa störningar, vilket kan användas för tillämpningar inom känsliga mätningar (så kallad quantum sensing). Arbetet kommer involvera både analytiska och numeriska metoder för transport av laddning, spinn, och värme i nanostrukturer under icke-jämviktsförhållanden och eventuellt även för tidsberoende problem. Vi förväntar oss ett nära samarbete med experimentalister.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. 

Övriga krav:

  • Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara fysik.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
  • Erfarenhet av forskning inom teoretisk kondenserade materiens fysik.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga. I denna kategori ingår även relaterade erfarenheter, såsom handledning av studenter och träning av nya användare på utrustning/instrument.

Övriga meriter:

  • Erfarenhet från forskning inom teoretiska metoder för kvanttransport.
  • Erfarenhet från programmering och numeriska beräkningar.
  • Mycket god kommunikativ förmåga.
  • Vilja att samarbeta med experimentalister. Erfarenhet från sådana samarbeten kommer att betraktas som meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse. Vi har full förståelse för att det för nuvarande finns begränsade möjligheter till flytt och resor. (Uppdaterat 200422)

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och måste inkludera ett personligt brev (1-2 sidor) som motiverar varför du vill arbeta/ bedriva forskning vid Lunds Universitet, hur forskningen matchar dina intressen och din vetenskapliga bakgrund, och hur du kan bidra till forskningsområdet.

Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2 A4-sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, en kopia av doktorsavhandling eller motsvarande, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/620
Kontakt
  • Martin Leijnse, universitetslektor, +46703571138, martin.leijnse@ftf.lth.se
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-05-14

Tillbaka till lediga jobb