Konstnärliga fakulteten i Malmö, Teaterhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Teaterhögskolans metodiska förhållningssätt bygger på en konsekvent syn på teaterns kunskapskärna som handlingsbaserad. Våra utbildningar bygger på en medveten pedagogisk progression mot kontinuerligt fördjupad förståelse. Vi ser studenten som självständig, skapande och aktivt ansvarstagande inom ramen för sin utbildning. Genom breddad rekrytering utifrån ett intersektionellt perspektiv och inkluderande arbetsformer ges utrymme för nya perspektiv.

Vi söker nu en universitetsadjunkt i scenframställning med dokumenterad konstnärlig erfarenhet och stor pedagogisk skicklighet.

Arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt i scenframställning är du med och utvecklar skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö. Vi arbetar i lärarlag, och undervisningen planeras och genomförs i nära samarbete med lärare såväl på skådespelarprogrammet som på institutionens andra utbildningar. Du bidrar aktivt till att studenterna tillägnar sig kunskaper för att kunna delta i utvecklingen av området skådespelarkonst.

I anställningen ingår:

 • att som utbildningsansvarig aktivt driva och delta i arbetet med att utveckla kandidatprogrammet i skådespelarkonst
 • att undervisa skådespelarstudenter i scenframställningsprojekt 2–3 gånger per år
 • att utveckla scenframställningsämnet tillsammans med övriga kolleger,
 • att arbeta med övergripande planering, kursplaner och kursutvärdering,
 • att aktivt följa och bidra till studenternas konstnärliga utveckling,
 • att utveckla samverkan såväl internt inom Teaterhögskolan som med externa aktörer,
 • att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid Teaterhögskolan.

Som universitetsadjunkt har du en viktig roll i det pågående arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan vid Teaterhögskolan samt att vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Inom tjänsten ingår tid för ämnesutveckling, och därutöver har du möjlighet att ansöka om Teaterhögskolans medel för konstnärligt utvecklingsarbete.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i scenframställning är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen i skådespelarkonst eller regi på avancerad nivå eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Lunds universitet uppställer som behörighetskrav att sökande till anställning som universitetsadjunkt som en del av den pedagogiska skickligheten ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning som omfattar minst fem veckor, eller inneha motsvarande kunskaper och färdigheter. Om särskilda skäl finns, till exempel om du i din tidigare anställning inte har haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Du ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.

Vidare skall du:
– ha ett starkt intresse för att utbilda självständiga skådespelare i en kollektiv process,
– ha god kännedom om dramatisk text och om samtida scenkonst, både nationellt och internationellt,
– ha erfarenhet av ledarskap, ekonomisk och administrativ organisation,
– ha lägst en magisterexamen i skådespelarkonst alternativt regi, eller motsvarande samt en längre erfarenhet av arbete som skådespelare eller regissör på hög konstnärlig nivå
– vara ansvarstagande och ha god samarbetsförmåga.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med skådespelarens konstnärliga processer samt att du har erfarenhet av att undervisa i scenframställning.

Bedömningsgrunder

 • goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
 • mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen
 • dokumenterad längre erfarenhet av arbete som skådespelare eller regissör på hög konstnärlig nivå
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i scenframställning för skådespelare
 • visad pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang
 • dokumenterad erfarenhet av ledarskap, ekonomi och administration
 • dokumenterat god samarbetsförmåga
 • intresse för konstnärlig forskning

Behörighetskrav och bedömningsgrunder för anställning som universitetsadjunkt finns angivna i Lunds universitets anställningsordning;

https://rektor.blogg.lu.se/files/2019/06/Anstallningsordning_2019.pdf

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad (3 år) med stöd i HF 4:10.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/681
Kontakt
 • Anders Mattsson, 040 - 32 55 93
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-02-27
Sista ansökningsdag 2020-04-14

Tillbaka till lediga jobb