Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i arbetsmiljöteknik inom människa-tekniksystem med inriktning mot Virtual Reality, Augmented Reality och Internet of Things med placering tills vidare vid institutionen för designvetenskaper.

Ämne
Arbetsmiljöteknik inom människa-tekniksystem med inriktning mot Virtual Reality, Augmented Reality och Internet of Things

Särskild ämnesbeskrivning
Inom Ergonomi och aerosolteknologi forskar vi på människa-tekniksystem dvs samspelet mellan människan och omgivande miljö och dess konsekvenser för utformning av tekniska system och organisationer.

Den anställde ska forska och undervisa inom människa-tekniksystem med tillämpning mot Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) samt Internet of Things (IoT).

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom människa-tekniksystem med fokus på tillämpning mot Virtual Reality, Augmented Reality och Internet of Things i olika typer av arbetsmiljöer.
 • Vara delaktig i utveckling av Lunds universitets gemensamma infrastruktur inom Virtual Reality och Augmented Reality.
 • Undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå inom områdena Virtual Reality, Augmented Reality, Interaktionsdesign och Internet of Things.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.

 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

 

Övriga krav

 • Dokumenterad erfarenhet att arbeta i större forskningsprojekt.
 • Tidigare erfarenhet av undervisning på grund och avancerad nivå i Interaktionsdesign, Virtual Reality och Augmented Reality.
 • Deltagit i ansökan om forskningsmedel.
 • Flerårig praktisk erfarenhet utanför akademien av att utveckla applikationer inom Virtual Reality, Augmented Reality (AR) samt Internet of Things (IoT).
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

 

Övriga meriter

 • Upparbetade nationella och internationellt nätverk både inom industrin och inom akademin.

 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i arbetsmiljöteknik inom människa-tekniksystem med inriktning mot Virtual Reality, Augmented Reality och Internet of Things 

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav

 • Kunna visa på ett aktivt deltagande i utveckling av ämnesområdet.
 • Visad förmåga att självständigt och tillsammans med andra forskare ha sökt externa forskningsanslag.
 • Ha arbetat för ett utökat nationellt och internationellt forskningsnätverk med syfte att skapa framtida forskningssamarbeten.
 • Kunna visa på ett aktivt deltagande i utveckling av kurser och av egen undervisning.
 • Kunna uppvisa god erfarenhet av handledarskap av t.ex. doktorander och masterstudenter samt förmåga att reflektera däröver.
 • Ha genomgått docentkurs.
 • Kunna visa på god förmåga att samverka med offentliga sektorn, näringsliv eller annan verksamhet utanför högskolan, och med allmänheten. Detta syftar till en ömsesidigt ökad förståelse för samt nyttiggörande av forskning och utvecklingsarbete.
 • Personlig lämplighet, visad genom god samarbetsförmåga internt och visad god förmåga att samverka med det omgivande samhället och med andra forskare.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/686
Kontakt
 • Anders Gudmundsson, +46 46 222 40 75, anders.gudmundsson@design.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2020-04-28
Sista ansökningsdag 2020-05-25

Tillbaka till lediga jobb